Meniu

Kokios studijos tavęs laukia?

ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas 2020 m. skelbia priėmimą į šias universitetines bakalauro studijų programas:

Studijų programa

Mokymosi trukmė

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis

Mokymosi kalba

Verslo vadyba ir rinkodara

 3,5 m.

Verslo vadybos bakalauras​

 LT/EN 

Tarptautinis verslas ir komunikacija

 3,5 m.

Verslo vadybos bakalauras​

 EN

Ekonomika ir duomenų analitika

 3,5 m.

Socialinių mokslų bakalauras​

 LT/EN 

Ekonomika ir politika

 3,5 m.

Socialinių mokslų bakalauras​

 EN

Finansai 

 3,5 m.

Verslo vadybos bakalauras​

 EN

Industrinių technologijų vadyba

 3,5 m.

Verslo vadybos bakalauras​

 EN

Visų ISM bakalauro studijų programų mokymosi forma yra nuolatinė.

 

Net ir pabaigusi bakalauro studijas nuolatos atsigręžiu į ISM kaip į vietą, kurioje prabėgo produktyviausi ir įvairiais aspektais prasmingiausi metai. Su diplomu į gyvenimą, darbo rinką išeini jau kitoks: įgavęs ne tik teorinių ir praktinių žinių, išmokęs darbo etikos, organizuotumo, efektyvaus komandinio darbo, tačiau ir išbandęs savo galimybes, sugebėjimus, ryžtą įvairių projektų, iniciatyvų metu. Dirbant skirtingose tarptautinėse įmonėse dažnai pajuntu, jog verslo studijos ir platus jų profilis puikiai pasitarnauja įvairiose srityse, kuriose teko save išbandyti, o tarptautiniai mainai, ISM siūlomos praktikos svetur davė nepamatuojamą tarpkultūrinį pagrindą, peno vidiniam augimui.

Labiausiai ISM dėkoju už ne lengvai pateikiamus atsakymus, o nuolatos ugdomą suvokimą, kritinį mąstymą, gyvenimiškas pamokas, dėkoju už įskiepytą norą imtis atsakomybės ir galimybę būti apsuptai žmonių, kurie nenustoja pranokti patys save bei prasmingomis idėjomis keisti pasaulį!"

Brigita Kavaliauskaitė, ISM absolventė,  „Euromonitor” International įmonės komunikacijos vadybininkė 

 

Asmenys, dalyvaujantys bendrajame priėmime, privalo turėti:

Pretenduojantys į valstybės nefinansuojamas studijų vietas su studijų stipendija

Pretenduojantys į valstybės nefinansuojamas studijų vietas

Ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą.

Minimalų konkursinį balą, kuris negali būti mažesnis kaip nustatytas Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2003 m. sausio 8 d. įsakyme Nr. V-11/18 „Dėl Ligų, galinčių būti pagrindu atleisti asmenis nuo brandos egzaminų, sąrašo patvirtinimo.

Anglų kalbos metinį pažymį arba anglų kalbos valstybinio brandos egzamino arba tarptautinio anglų kalbos egzamino įvertinimą, išskyrus asmenis, įgijusius vidurinį išsilavinimą anglų kalba.

Tris valstybinius brandos egzaminus:

  • matematikos;
  • lietuvių kalbos ir literatūros;
  • užsienio kalbos.

Šių trijų valstybinių brandos egzaminų aritmetinis vidurkis turi būti ne mažesnis kaip 40 balų. 

Bent vieną valstybinį bet kurio dalyko brandos egzaminą.

 

 

5 dalykų geriausių metinių įvertinimų vidurkis, turi būti ne mažesnis kaip 7.

 

Konkursinio balo sandara:

- Matematika (svertinis koeficientas 0,4);

- Istorija, IT, geografija arba užsienio kalba (svertinis koeficientas 0,2);

- Bet kuris dalykas, nesutampantis su kitais dalykais(svertinis koeficientas 0,2);

- Lietuvių kalba ir literatūra (svertinis koeficientas 0,2).

Jei brandos egzaminas nelaikytas, vietoje brandos egzamino įvertinimo imamas metinis mokomojo dalyko įvertinimas, kuris dauginamas ne iš brandos egzamino, o iš metinio pažymio svertinio koeficiento.

Atsisiųsti ISM Priėmimo taisykles galite ČIA >>


Priėmimo etapai ir sąlygos >>>


Daugiau informacijos:

Arklių g. 18, 114 kab.

Priėmimo laikas: 8:00-17:00 val.

Tel.: +370 5 212 39 53