Meniu

Konkursinis balas


KONKURSINIO BALO SANDARA

ISM bakalauro studijose stojamasis konkursinis balas yra formuojamas bei papildomi balai skiriami remiantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2018 m. rugpjūčio 29 d. Nr. V-948 patvirtintu įsakymu "Dėl geriausiai vidurinio ugdymo programą baigusiųjų eilės sudarymo 2018 metais tvarkos aprašu".

Stojančiojo į ISM Vadybos ir ekonomikos studijų programas 2019 metais konkursinis balas bus formuojamas iš šių mokomųjų dalykų valstybinių brandos egzaminų arba metinių pažymių:

  • Lietuvių kalba ir literatūra (0,2)
  • Matematika (0,4)
  • Istorija/Geografija/IT (0,2)
  • Bet kuris dalykas, nesutampantis su kitais dalykais (0,2)

* Jei stojantysis nėra laikęs vieno iš tai studijų krypčių grupei numatytų brandos egzaminų, vietoje nelaikyto brandos egzamino rezultato į konkursinio balo formulę įrašomas atitinkamo konkursinio mokomojo dalyko metinis pažymys. 

Stojant į ISM būtinas anglų kalbos pažymys. Neturint anglų kalbos pažymio atestate, gali būti įskaičiuojamas tarptautinio užsienio kalbos egzamino įvertinimas (IELTS, TOFFEL, PTE).  Asmenys neturintys nei anglų kalbos pažymio atestate nei tarptautinio užsienio kalbos egzamino įvertinimo, negali dalyvauti priėmime, išskyrus tuos asmenis, kurie įgijo vidurinį išsilavinimą anglų kalba. 

Užsienio kalbos brandos egzaminas (stojantiems į pilnai arba dalinai finansuojamas vietas), kuris, išlaikytas ne žemesniu nei B1 lygiu yra privalomas visiems, įgijusiems vidurinį išsilavinimą nuo 2015 metų.


MINIMALUS KONKURSINIS BALAS įgijusiems vidurinį išsilavinimą Lietuvoje 2019 m. ir ankščiau:

- Į bakalauro studijų programas gali būti priimami tik asmenys turintys ne žemesnį kaip vidurinį ar jį atitinkantį išsilavinimą.

- Stojantiems į VF ir VNF studijų vietas konkursinis balas yra ne žemesnis kaip Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2019 m. nustatytas mažiausias stojamasis konkursinis balas.​

- Turintys anglų kalbos metinį pažymį arba valstybinio brandos egzamino, arba tarptautinio užsienio kalbos egzamino įvertinimą, išskyrus asmenis, įgijusius vidurinį išsilavinimą anglų kalba. 

Papildomi reikalavimai asmenims, įgijusiems vidurinį išsilavinimą  2019 m. Lietuvoje:

1. Pretenduojantys į valstybės nefinansuojamą studijų vietą, privalo būti išlaikę vieną valstybinį bet kurio dalyko brandos egzaminą.

2. Pretenduojantys į valstybės nefinansuojamą vietą su studijų stipendija, privalo būti išlaikę tris valstybinius brandos egzaminus – lietuvių kalbos ir literatūros, užsienio kalbos  (ne žemesniu nei B1 lygiu pagal Bendruosius Europos kalbų lygmenis) ir matematikos. Vietoje užsienio kalbos valstybinio brandos egzamino stojantysis gali būti išlaikęs tarptautinį užsienio kalbos egzaminą. 


KONKURSINIŲ MOKOMŲJŲ DALYKŲ PAŽYMIŲ PERSKAIČIAVIMAS

Metinių pažymių vertė mažinama, kaip nurodyta žemiau esančioje lentelėje:

Įvertinimų skalės

Patenkinami įvertinimai

Mokyklinė dešimtbalė skalė

4

5

6

7

8

9

10

A lygio dalyko metinis įvertinimas, perskaičiuotas kaip valstybinio brandos egzamino BE įvertinimo atitikmuo

12

15

19

23

26

30

33

B lygio dalyko metinis įvertinimas, perskaičiuotas kaip valstybinio brandos egzamino įvertinimo atitikmuo

6

8

10

12

13

15

17

Platesnę informaciją apie konkursinių mokomųjų dalykų pažymių perskaičiavimą galima rasti Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2018 m. rugpjūčio 29 d. Nr. V-948 patvirtintame įsakyme „Dėl geriausiai vidurinio ugdymo programą baigusiųjų eilės sudarymo 2018 metais tvarkos aprašu".


PAPILDOMI BALAI

Papildomi konkursiniai balai skiriami:

tarptautinių olimpiadų ir konkursųprizinių vietų laimėtojams: I vieta – 2,5 balo, II vieta – 1,5 balo, III vieta – 1 balas; šalies olimpiadų ir konkursų prizinių vietų laimėtojams: I vieta – 1,5 balo, II vieta – 1 balas, III vieta – 0,5 balo (vertinami tik 10–12 klasėse per olimpiadas ir konkursus parodyti pasiekimai. Už to paties dalyko olimpiadą arba tą patį konkursą papildomas balas (didžiausias) pridedamas tik vieną kartą, už skirtingų dalykų olimpiadas skirti papildomi balai sumuojami, tačiau tik vieną kartą).

Išeivijai ir lietuvių kilmės užsieniečiams pridedamas 1 papildomas balas, o asmenims iš užsienio lietuvių mokyklų, kurių sąrašas pateikiama 3 priede – dar 1 papildomas balas.

ISM bakalauro studijose stojamasis konkursinis balas yra formuojamas bei papildomi balai skiriami remiantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2018 m. rugpjūčio 29 d. Nr. V-948  patvirtintu įsakymu „Dėl geriausiai vidurinio ugdymo programą baigusiųjų eilės sudarymo 2018 metais tvarkos aprašu".

ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto 2019 metais skiriami papildomi balai (ISM skiriami papildomi balai nesumuojami, imamas didžiausias balas iš turimų pažymėjimų):

Baigusiems tarptautinio bakalaureato programą     

+0,30

Gavusiems Lietuvos Junior Achievement pažymėjimą su pagyrimu

+0,20

Gavusiems Lietuvos Junior Achievement tarptautinio ar respublikinio mokinių bendrovių konkurso arba kompiuterinio modeliavimo nugalėtojo/prizininko pažymėjimą

+0,10

Gavusiems Nacionalinės moksleivių akademijos baigimo diplomą

+0,20

Gavusiems Nacionalinės moksleivių akademijos ugdymo programos dalyvio pažymėjimą

+0,10

Gavusiems „ISM Moksleivių universiteto“ pažymėjimą

+0,15

Gavusiems „Sėkmės mokyklos“ pažymėjimą

+0,10

 

 

Konkursinio balo skaičiuoklę galite rasti ČIA .

Jei norėtumėte, kad paskaičiuotume Jūsų konkursinį balą, kreipkitės el. paštu bs@ism.lt

Arklių g. 18, 113 kab.
LT-01129 Vilnius
Tel.: +370 5 212 39 53, Fax.: +370 5 212 39 61
Darbo laikas: 8:00-17:00
El. p. bs@ism.lt
Skype: ism_bakalauro studijos