Meniu

Studijų kaina ir finansavimas


DĖMESIO! ATNAUJINTA ISM IŠANKSTINIO PRIĖMIMO TVARKA ČIA


​ISM universitetas suteikia ne tik aukščiausios kokybės išsilavinimą, tačiau ir visiško ar dalinio studijų finansavimo būdus. 

Tu taip pat gali pasinaudoti valstybės studijų fondo paskola, kuri dengia studijų kainą ir pragyvenimo išlaidas. Palūkanos pradedamos skaičiuoti  tik baigus studijas, o paskolos grąžinimo procesas pradedamas  praėjus metams po studijų, mokant po 100-200 Eur/mėn. nuo atlyginimo (www.vsf.lt).

 

 

„Esu Ieva, ISM Tarptautinio verslo ir komunikacijos programos studentė. Studijuoju šiame universitete su banko suteikta paskola studijoms ir esu labai laiminga. Galiu drąsiai pasakyti, kad nė akimirkos nesuabejojau dėl mokesčio už mokslą, nes esu susipažinusi su palankiomis paskolos grąžinimo sąlygomis ir tikrai tikiu, kad kaip ISM universiteto absolventė, galėsiu greitai ir be rūpesčių šią paskolą gražinti.”

Ieva Vasarytė, ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto studentė

 

 

STUDIJŲ PROGRAMOS IR KAINOS


Studijų programa

Semestro studijų kaina

Metinė studijų kaina

Metinė studijų kaina su valstybės studijų stipendija

Metinė studijų kaina su „100 talentų" arba socialine skatinamąja stipendija

Verslo vadyba ir rinkodara

2480 EUR

4960 EUR

3291 EUR

0 EUR

Tarptautinis verslas ir komunikacija

2480 EUR

4960 EUR

3291 EUR

0 EUR

Ekonomika ir duomenų analitika

2480 EUR

4960 EUR

3291 EUR

0 EUR

Ekonomika ir politika

2480 EUR

4960 EUR

3291 EUR

0 EUR

Finansai

2480 EUR

4960 EUR

3291 EUR

0 EUR

Industrinių technologijų vadyba *

2480 EUR

4960 EUR

3291 EUR

0 EUR

*Studijuosiantiems Industrinių technologijų vadybos studijų programą Lietuvoje kaina yra 2480 Eur semestrui visą studijų laikotarpį. Tačiau yra papildomų sąlygų, jei stojantysis po 2 studijų metų norės kitus 3 semestrus studijuoti Illinois Institute of Technology (IIT).
 

STUDIJŲ FINANSAVIMO GALIMYBĖS​:

STOJANTIEMS Į PIRMĄ KURSĄ

  • Valstybės studijų stipendija - tai valstybės skiriamas studijų finansavimas nevalstybinių universitetų studentams, kurį gali gauti baigusieji mokyklas geriausiais rezultatais. Studijų stipendijos dydis metams atitinka norminės vienerių metų studijų kainos dydį (1669 EUR metams).
  • ISM studijų stipendija skiriama asmenims, stojantiems į pirmą kursą ir studijuosiantiems visą bakalauro studijų programą. ISM studijų stipendija dengianti 50% arba 25% studijų kainos yra skiriama bakalauro studijų studentams stojantiems išankstinio priėmimo metu, atsižvelgiant į stojančiojo motyvaciją studijuoti ir valstybinių brandos egzaminų rezultatus. Esant poreikiui, universitetas pasilieka teisę pagrindinio priėmimo metu skirti papildomą šių stipendijų skaičių. Gaunantysis ISM Studijų stipendijos finansavimo netenka, kai perskaičiavus semestro rezultatus vidurkis yra mažesnis už kurso vidurkį. Nuo to momento visą studijų kainą privalo mokėti pats studijuojantysis. 

  • ISM 100 Talentų stipendija skiriama asmenims, stojantiems į pirmą kursą ir studijuosiantiems visą bakalauro studijų programą. Stojantieji kviečiami studijuoti nemokamai pagal ISM 100 Talentų programą. Gaunantysis ISM 100 Talentų stipendiją jos netenka, kai perskaičiavus semestro rezultatus vidurkis yra mažesnis už kurso vidurkį.  Nuo to momento visą studijų kainą privalo mokėti pats studijuojantysis. Stipendija skiriama atsižvelgiant į stojančiojo motyvaciją studijuoti, metinių pažymių vidurkį ar mokyklos egzaminus ir aktyvią, visuomenišką veiklą. Kasmet įsteigiamas ribotas šių stipendijų skaičius. Daugiau informacijos 100 talentų programos puslapyje.

  • ISM skatinamoji-socialinė stipendija skiriama aktyviems, visuomeniškiems jaunuoliams, susiduriantiems su finansiniais sunkumais. Stipendija skiriama visam studijų laikotarpiui ir dengia dalį ar visą studijų kainą. Skiriant stipendiją atsižvelgiama į visuomeninę veiklą, laimėjimus individualiuose ar komandiniuose sporto, meno, kultūros konkursuose bei čempionatuose nacionaliniu ir tarptautiniu mastu. Į šią stipendiją gali pretenduoti asmenys, stojantys į pirmą kursą ir studijuosiantys visą bakalauro studijų programą.

Pretenduojantys į stipendiją pateikia motyvacinį laišką arba video, dokumentus apie šeimos sudėtį bei pajamas, pažymėjimus apie pažymius, diplomus ir kiti susijusius dokumentus. Paskutiniųjų 2 metų mokomųjų dalykų metinio įvertinimo vidurkis negali būti žemesnis nei 7. Kiekvienais metais pateikiamas prašymas ISM Fondui dėl stipendijos pratęsimo. Stipendijai lėšas skiria ISM bendruomenės nariai: ISM absolventai, studentai ir darbuotojai. Daugiau informacijos rasite  čia


  • Valstybės remiama studijų paskola studentams yra teikiama  lengvatinėmis sąlygomis per kredito įstaigas (bankus). Kiekvienais mokslo metais studentai gali kreiptis dėl naujos paskolos studijų kainai sumokėti ir gyvenimo išlaidoms padengti. Nemokėk už mokslą studijų metu, tavo išlaidas padengs valstybė. Valstybės studijų fondo paskola dengia studijų kainą ir pragyvenimo išlaidas.  Palūkanos pradedamos skaičiuoti  tik baigus studijas, o paskolą pradėsi grąžinti praėjus metams po studijų, mokėdamas vidutiniškai 110 Eur/mėn. kartu su palūkanomis (www.vsf.lt).

           

STOJANTIESIEMS IR STUDIJUOJANTIEMS ISM

  • Carol Martoin Gruodis atminimo švietimo fondas numato skirti stipendijų gabiems socialiai  remtiniems jaunuoliams. Stipendijos dydis vienam semestrui – 625 USD. Pretenduoti į stipendijas gali jaunuoliai, kurie yra gerai arba labai gerai baigę vidurinę mokyklą ar  gimnaziją; dalyvavę rajono/šalies mokslo/humanitarinėse olimpiadose arba konkursuose bei  tarptautiniuose menų konkursuose; gyvena šeimose, kuriose vienam šeimos nariui tenka  mažiau nei 1,5 valstybės remiamų pajamų dydžio per mėnesį. Išsamiau apie Carol Martin  Gruodis stipendijas skaitykite čia.

 

Premija skiriama Lietuvos studentams, kuriems būdingas noras ir pastangos suvokti bei ugdyti savyje verslumo mąstyseną ir bruožus, pilietinės pareigos ir atsakomybės supratimą, siekiantiems aukštojo išsilavinimo, gero pasiruošimo produktyviam darbui verslo srityje, pasiekusiems geriausių akademinių rezultatų, aktyviai dalyvaujantiems visuomeninėje veikloje, gerbiantiems Lietuvos istorinį paveldą. Išsamiau apie Petro Vileišio vardo nominaciją skaitykite čia.  


STUDIJUOJANTIEMS ISM

  • ISM pasiekimų stipendijos. Vienkartinės stipendijos gali būti skiriamos pažangiems, aktyviai universiteto bendruomenės gyvenime dalyvaujantiems studentams (stipendijų skaičius yra tvirtinamas Rektoriaus įsakymu kiekvienais metais). Į stipendiją pretenduoti gali mokslą populiarinantys ir aktyvūs socialinėje veikloje studentai, laimėję prizines vietas (1-3) individualiuose ar komandiniuose sporto, meno, kultūros konkursuose bei čempionatuose nacionaliniu ir tarptautiniu mastu.
  • ISM Magistrų klubo stipendija studentams. ISM Magistrų klubas kasmet skiria 869 EUR stipendiją ba­kalauro studijų studentams, dalyvaujantiems visuomeninėje ir universiteto bendruomenės veikloje, veržlioms ir iššūkių nebijančioms asmenybėms.
  • Lietuvos valstybinio studijų fondo paskolos/ socialinės stipendijos studentams​. 
  • Vlado Jurgučio stipendija skiriama kiekvienais metais dviem geriausiai studijuojantiems Lietuvos universitetų dieninio skyriaus bankininkystės ir finansų specialybės studentams. Pagrindinės sąlygos stipendijai gauti yra puikūs studijų rezultatai, aktyvus dalyvavimas mokslinėje veikloje. Stipendija skiriama vieniems mokslo metams ir yra minimalios mėnesinės algos dydžio. Išsamiau apie Vlado Jurgučio stipendiją skaitykite čia.

KITI FINANSAVIMO ŠALTINIAI:

Studentai skatinami dalyvauti įvairiuose projektuose, konkursuose ir taip gauti papildomų lėšų studijų mokesčiui su­mokėti. Dalis studentų jau po pirmo kurso atlieka praktiką ir užsidirba pinigų studijoms. Praktikos ir darbo paieškose padeda ir  ISM Karjeros centras.STOK IŠANKSTINIO PRIĖMIMO METU IR GAUK INDIVIDUALŲ KAINOS PASIŪLYMĄ!

NORI SUŽINOTI DAUGIAU? REGISTRUOKIS Į ASMENINĘ KONSULTACIJĄ  bs@ism.lt+37061149252
 
Taip pat drąsiai kreipkis šiuo adresu ir telefonu:
Arklių g. 18, 113 kab.
Priėmimo laikas: 8:00-17:00 val.
Tel.: +370 5 212 39 53
El. p. bs@ism.lt