Meniu

Studijų kaina ir finansavimas


STUDIJŲ PROGRAMOS IR KAINOS

 

Studijų programa

Semestro studijų kaina

Metinė studijų kaina

Mokėtina metinė studijų kaina

su valstybės studijų stipendija (vnf/st)

su ISM stipendija

Verslo vadyba ir analitika

2065 EUR

4130 EUR

2664 EUR

2930 EUR

Tarptautinis verslas ir komunikacija

2360 EUR

4720 EUR

3254 EUR

3520 EUR

Ekonomika

2065 EUR

4130 EUR

2664 EUR

2930 EUR

Ekonomika ir politika

2065 EUR

4130 EUR

2664 EUR

2930 EUR

Finansai

2360 EUR

4720 EUR

3254 EUR

3520 EUR

Industrinių technologijų vadyba *

2065 EUR

4130 EUR

2664 EUR

2930 EUR

 

* Studijuosiantiems industrinių technologijų vadybos studijų programą Lietuvoje kaina yra 2065 Eur semestrui visą studijų laikotarpį. Tačiau yra papildomų sąlygų, jei stojantysis po 2 studijų metų norės kitus 3 semestrus studijuoti Illinois Institute of Technology (IIT).

 

STUDIJŲ FINANSAVIMO GALIMYBĖS​:

STOJANTIEMS Į PIRMĄ KURSĄ

  • Valstybės studijų stipendija - tai valstybės skiriamas studijų finansavimas nevalstybinių universitetų studentams, kurį gali gauti baigusieji mokyklas geriausiais rezultatais. Studijų stipendijos dydis metams atitinka norminės vienerių metų studijų kainos dydį (1466 EUR metams).
  • ISM studijų stipendija (1200 EUR metams) skiriama asmenims, stojantiems į pirmą kursą ir studijuosiantiems visą bakalauro studijų programą. Gaunantysis ISM Studijų stipendijos finansavimo netenka, kai perskaičiavus semestro rezultatus vidurkis yra mažesnis už kurso vidurkį.  Nuo to momento visą studijų kainą privalo mokėti pats studijuojantysis. Stipendija skiriama atsižvelgiant į stojančiojo motyvaciją studijuoti, metinių pažymių vidurkį ar mokyklos egzaminus ir aktyvią, visuomenišką veiklą mokymosi metu.

 

  • ISM 100 Talentų stipendija skiriama asmenims, stojantiems į pirmą kursą ir studijuosiantiems visą bakalauro studijų programą.  Stojantieji kviečiami studijuoti nemokamai pagal ISM 100 Talentų programą. Gaunantysis ISM 100 Talentų stipendiją jos netenka, kai perskaičiavus semestro rezultatus vidurkis yra mažesnis už kurso vidurkį.  Nuo to momento visą studijų kainą privalo mokėti pats studijuojantysis. Stipendija skiriama atsižvelgiant į stojančiojo motyvaciją studijuoti, metinių pažymių vidurkį ar mokyklos egzaminus ir aktyvią, visuomenišką veiklą. Daugiau informacijos 100 talentų programos puslapyje.

  • ISM skatinamoji stipendija skiriama aktyviems, visuomeniškiems jaunuoliams, susiduriantiems su finansiniais sunkumais. Stipendija skiriama visam studijų laikotarpiui ir dengia dalį ar visą studijų kainą. Skiriant stipendiją atsižvelgiama į visuomeninę veiklą, laimėjimus individualiuose ar komandiniuose sporto, meno, kultūros konkursuose bei čempionatuose nacionaliniu ir tarptautiniu mastu. Į šią stipendiją gali pretenduoti asmenys, stojantys į pirmą kursą ir studijuosiantys visą bakalauro studijų programą.

Pretenduojantys į stipendiją pateikia motyvacinį laišką arba video, dokumentus apie šeimos sudėtį bei pajamas, pažymėjimus apie pažymius, diplomus ir kiti susijusius dokumentus. Paskutiniųjų 2 metų mokomųjų dalykų metinio įvertinimo vidurkis negali būti žemesnis nei 7. Kiekvienais metais pateikiamas prašymas ISM Fondui dėl stipendijos pratęsimo. Stipendijai lėšas skiria ISM bendruomenės nariai: ISM absolventai, studentai ir darbuotojai. Daugiau informacijos rasite  čia


  • Valstybės remiama studijų paskola studentams yra teikiama  lengvatinėmis sąlygomis per kredito įstaigas (bankus). Kiekvienais mokslo metais studentai gali kreiptis dėl naujos paskolos studijų kainai sumokėti ir gyvenimo išlaidoms padengti. 

           

STOJANTIESIEMS IR STUDIJUOJANTIEMS ISM

  • Carol Martoin Gruodis atminimo švietimo fondas numato skirti stipendijų gabiems socialiai  remtiniems jaunuoliams. Stipendijos dydis vienam semestrui – 625 USD. Pretenduoti į stipendijas gali jaunuoliai, kurie yra gerai arba labai gerai baigę vidurinę mokyklą ar  gimnaziją; dalyvavę rajono/šalies mokslo/humanitarinėse olimpiadose arba konkursuose bei  tarptautiniuose menų konkursuose; gyvena šeimose, kuriose vienam šeimos nariui tenka  mažiau nei 1,5 valstybės remiamų pajamų dydžio per mėnesį. Išsamiau apie Carol Martin  Gruodis stipendijas skaitykite čia.

 

Premija skiriama Lietuvos studentams, kuriems būdingas noras ir pastangos suvokti bei ugdyti savyje verslumo mąstyseną ir bruožus, pilietinės pareigos ir atsakomybės supratimą, siekiantiems aukštojo išsilavinimo, gero pasiruošimo produktyviam darbui verslo srityje, pasiekusiems geriausių akademinių rezultatų, aktyviai dalyvaujantiems visuomeninėje veikloje, gerbiantiems Lietuvos istorinį paveldą. Išsamiau apie Petro Vileišio vardo nominaciją skaitykite čia.  


STUDIJUOJANTIEMS ISM

  • ISM pasiekimų stipendijos. Vienkartinės stipendijos gali būti skiriamos pažangiems, aktyviai universiteto bendruomenės gyvenime dalyvaujantiems studentams (stipendijų skaičius yra tvirtinamas Rektoriaus įsakymu kiekvienais metais). Į stipendiją pretenduoti gali mokslą populiarinantys ir aktyvūs socialinėje veikloje studentai, laimėję prizines vietas (1-3) individualiuose ar komandiniuose sporto, meno, kultūros konkursuose bei čempionatuose nacionaliniu ir tarptautiniu mastu.
  • ISM Magistrų klubo stipendija studentams. ISM Magistrų klubas kasmet skiria 869 EUR stipendiją ba­kalauro studijų studentams, dalyvaujantiems visuomeninėje ir universiteto bendruomenės veikloje, veržlioms ir iššūkių nebijančioms asmenybėms.
  • Lietuvos valstybinio studijų fondo paskolos/ socialinės stipendijos studentams​. ISM studentai gali gauti valstybės remiamas paskolas studijų kainai sumokėti ar gyvenimo išlaidoms padengti. Socialinės stipendijos, gaunantiems valstybės finansavimą ir už studijas mokantys savo lėšomis bei stipendijos neįgaliems studentams. Daugiau informacijos rasite www.vsf.lt
  • Vlado Jurgučio stipendija skiriama kiekvienais metais dviem geriausiai studijuojantiems Lietuvos universitetų dieninio skyriaus bankininkystės ir finansų specialybės studentams. Pagrindinės sąlygos stipendijai gauti yra puikūs studijų rezultatai, aktyvus dalyvavimas mokslinėje veikloje. Stipendija skiriama vieniems mokslo metams ir yra minimalios mėnesinės algos dydžio. Išsamiau apie Vlado Jurgučio stipendiją skaitykite čia.

KITI FINANSAVIMO ŠALTINIAI:

Studentai skatinami dalyvauti įvairiuose projektuose, konkursuose ir taip gauti papildomų lėšų studijų mokesčiui su­mokėti. Dalis studentų jau po pirmo kurso atlieka praktiką ir užsidirba pinigų studijoms. Praktikos ir darbo paieškose padeda ir  ISM Karjeros centras.Daugiau informacijos:
Arklių g. 18, 113 kab.
Priėmimo laikas: 8:00-17:00 val.
Tel.: +370 5 212 39 53
El. p. bs@ism.lt