Meniu

Doktorantūros stipendijos

Stipendijos:
Valstybės studijų stipendijos nuolatinių studijų studentams yra skirtos doktorantūros studijų kainai padengti ir doktoranto stipendijai (395,2 EUR/mėn) išmokėti. 2017 m. yra numatytos dvi stipendijos: Vadybos ir Ekonomikos doktorantūros programoms. Kandidatuoti gali ES ir Europos ekonominės bendrijos piliečiai.
Valstybės studijų stipendija ištęstinių studijų studentui yra skirta doktorantūros studijų kainai padengti. 2017 m. yra numatyta viena stipendija Vadybos doktorantūros programai. Kandidatuoti gali ES ir Europos ekonominės bendrijos piliečiai. 
Tikslinė ištęstinių Vadybos krypties doktorantūros studijų stipendija inovacijų tyrimų srityje. Atranką praėjusiam kandidatui yra padengiama pilna studijų kaina, mokama 350 Eur/mėn. stipendija, bei pasiūloma darbo vieta mokslinių tyrimų ir politikos analizės centre Visionary Analytics. Siūloma tyrimo tema: Įžvalga, tinklai, inovacijų rezultatai besivystančiose inovacijų sistemose (angl. Foresight, networks and innovation outputs in developing innovation systems). Vadovai: Assoc. prof.dr. António Brandão Moniz ir Dr. Agnė Paliokaitė. Daugiau informacijos >>>
 
 
Studijų kaina: 
 - 8250 EUR (nuolatinės studijos, 4 metai);
 - 5500 EUR (ištęstinės studijos, iki 6 metų).
 
Stojamoji studijų įmoka:
Stojamoji studijų įmoka yra 100 €, anglų kalbos testo kaina yra 30 €.
Stojamoji studijų įmoka ir įmoka už anglų kalbos testą sumokama pagal ISM Mokėjimų už universiteto paslaugas tvarką, pildant nustatytos formos mokesčio kvitą.
 
Stojamosios studijų įmokos mokėjimo duomenys:
Įmokos kodas: 190 Studijų kodas: 140 Mokėtojo kodas: 11999998
Gavėjas: ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas
Adresas: Aušros Vartų g. 7A, Vilnius, Lietuva
Įmonės kodas / PVM kodas.: 111963319 / LT119633113
Bankas: AB SEB bankas
Sąskaitos Nr.: LT36 7044 0600 0516 8580
Banko kodas: 70440
Suma:
• 100 € (jei mokama tik stojamoji studijų įmoka)
• 130 € (jei mokamos stojamoji studijų ir anglų kalbos testo įmokos)