Meniu

Ekonomikos programos doktorantūros komitetas

Doktorantūros komitetas: tvirtina disertacijų tematikų ir doktorantų vadovų konkurso bei priėmimo į doktorantūrą atviro konkurso sąlygas ir tvarką; vykdo disertacijų tematikų ir doktorantų vadovų atranką; vykdo priėmimą į doktorantūrą; svarsto ir teikia tvirtinti doktorantų mokslinių vadovų, konsultantų kandidatūras; tarpininkauja, kad būtų paskirti konsultantai; svarsto prašymus dėl mokslinio vadovo ar konsultanto keitimo; tvirtina Ekonomikos mokslo krypties doktorantūros studijų programą ir jos pakeitimus, doktorantų darbo planus, egzaminų komisijas; teikia išvadas dėl doktorantūros studijų, mokslinių tyrimų, jų rezultatų skelbimo ir daktaro disertacijos rengimo planų ir jų vykdymo; doktoranto darbo plano terminų atidėjimo; vykdo doktorantų atestaciją; užtikrina mokslo doktorantūros sėkmingą eigą ir rūpinasi jos lygio kėlimu; įvertina parengtas daktaro disertacijas; sudaro gynimo tarybas.
 
Ekonomikos programos doktorantūros komitetas:
 
1. Prof. dr. Vilija Aleknevičienė – VDU
2. Doc. dr. Aušra Pažėraitė – VDU
3. Prof. dr. Valdonė Darškuvienė – ISM
4. Prof. dr. Mindaugas Dapkus – VDU
5. Prof. dr. Kristina Levišauskaitė – VDU
6. Prof. dr. Violeta Pukelienė – VDU
7. Prof. dr. Neringa Stončiuvienė – ASU
8. Prof. dr. Vlada Vitunskienė – ASU
9. Prof. dr. Irena Mačerinskienė– LŽŪU
10. Prof. habil. dr. Ona Gražina Rakauskienė – MRU
11. Prof. dr. Zita Tamašauskienė – MRU
12. Doc. dr. Daiva Beržinskienė – ŠU
13. Prof. dr. Ilona Bučiūnienė - ISM