Meniu

Studijų programa ir organizavimas

Programos turinys

Privalomi dalykai/moduliai:
– Ekonometrika (6 ECTS)
– Mokslinio darbo metodologija (6 ECTS)
– Šiuolaikinės ekonomikos teorijos ir makroekonominė analizė (6 ECTS)
– Aukštosios mokyklos didaktika (6 ECTS) / Mokslo filosofija ir metodologija (6 ECTS) (pasirinkti vieną)
 
Pasirenkami dalykai/moduliai:
– Mikroekonominė analizė ir institucinė ekonomika (6 ECTS)
– Finansų teoriniai modeliai (6 ECTS)
– Globali ekonomika ir Europos integracija (6 ECTS)
– Žemės ūkio ekonomika ir politika (6 ECTS)
– Prekybos ir paslaugų sisteminiai tyrimai (6 ECTS)
 
Doktorantas gali teikti ginti disertaciją, kai:
– išlaiko visus doktoranto programoje numatytus egzaminus;
– svarbiausius savo tyrimų rezultatus paskelbia ne mažiau kaip 2 straipsniuose, išspausdintuose (arba priimtuose spausdinti) recenzuojamuose mokslo leidiniuose, arba mokslinėje monografijoje;
– pristato tyrimų rezultatus ne mažiau 2 tarptautiniuose moksliniuose renginiuose (konferencijose, seminaruose);
– yra įvykdęs akademinę praktiką.