Meniu

Priėmimas į Ekonomikos doktorantūrą

Į Ekonomikos mokslo krypties doktorantūrą asmenys priimami atviro konkurso būdu. Atvirame konkurse gali dalyvauti asmenys, turintys magistro kvalifikacinį laipsnį arba jam prilygintą aukštąjį išsilavinimą.

Pretendentams keliami šie kvalifikaciniai reikalavimai:

• Magistro kvalifikacinis laipsnis arba jam prilygintas aukštasis išsilavinimas.
• Mokslinė patirtis, dalyvavimas mokslinėje veikloje.
• Užsienio kalbų mokėjimas.
 

Priėmimui reikalingi dokumentai:

•  Prašymas rektoriaus vardu dalyvauti konkurse (prašymo forma, spausti čia)
•  Magistro laipsnį arba jį atitinkančią kvalifikaciją patvirtinantis diplomas ir jo priedas / priedėlis (įforminus dokumentus, originalai iš karto grąžinami).
•  Dvi ekonomikos mokslo krypties mokslininkų rekomendacijos.
•  Gyvenimo aprašymas (įteikiamas pasirašytas).
•  Mokslinių publikacijų sąrašas (pateikiant pilną bibliografinį aprašą) ir jų kopijos (pateikiamos kartu su žurnalo viršelio ir turinio kopijoms); jei straipsnis dar neišspausdintas – pateikiama mokslo žurnalo redkolegijos išduota pažyma apie priimtą spaudai straipsnį (po recenzavimo procedūros) ir jo rankraštis.
•  Mokslinio tyrimo projektas: popierinė kopija bei elektroninė kopija .doc ar .docx formatu (skaitmeninė laikmena negrąžinama); jeigu prašyme nurodomos dvi tematikos, būtina pateikti 2 mokslinio tyrimo projektus (tyrimo projekto metodiniai reikalavimai).
•  Paso asmens duomenų puslapio kopija arba asmens tapatybės kortelės kopija.
•  Viena 3x4 cm dydžio nuotrauka.
•  Dokumentai, patvirtinantys pavardės keitimą, jeigu ne visi pateikiami dokumentai yra ta pačia pavarde.
•  Apmokėtas stojamosios studijų įmokos kvitas.
•  Kiti dokumentai, kuriuos pretendentas pageidauja pateikti.
 
Stojimo paraiškos teikiamos elektroninėje priėmimo sistemoje https://my.ism.lt.
 
2019 m. Preliminarios priėmimo datos:
  • Prašymų dalyvauti konkurse priėmimas:  2019 liepa-rugpjūtis. Datos bus patikslintos.  
  • Doktorantūros komiteto posėdis, dalyvaujant stojantiesiems (motyvacinis pokalbis): 2019 rugsėjis. Data bus patikslinta.
  • Doktorantūros komiteto posėdis, nedalyvaujant stojantiesiems (konkurso rezultatų skaičiavimas): 2019 rugsėjis. Data bus patikslinta.
  • Pretendentų informavimas apie konkurso rezultatus: 2019 rugsėjis. Data bus patikslinta. 
  • Apeliacijų teikimas doktorantūros komitetui: 2019 rugsėjis. Data bus patikslinta.
  • Apeliacijų teikimas doktorantūros institucijos, į kurią asmuo pretendavo, vadovui: 2019 rugsėjis. Data bus patikslinta.
  • Pakviestųjų į doktorantūrą sąrašo skelbimas: 2019 rugsėjis. Data bus patikslinta.
  • Studijų sutarčių su doktorantūros institucija pasirašymas: 2019 rugsėjis. Data bus patikslinta.
2019 m. Stipendija:

Valstybės studijų stipendijos nuolatinių studijų studentams yra skirtos doktorantūros studijų kainai padengti ir doktoranto stipendijai (722 EUR/mėn.) išmokėti. 2019 m. yra numatytos stipendijos: Vadybos ir Ekonomikos doktorantūros programų doktorantams. Kandidatuoti gali ES ir Europos ekonominės bendrijos piliečiai.

Valstybės studijų stipendija ištęstinių studijų studentui (Vadybos ir/ar Ekonomikos kryptyje) yra skirta doktorantūros studijų kainai padengti. Kandidatuoti gali ES ir Europos ekonominės bendrijos piliečiai. 

 

Metinė studijų kaina:

• 9449 EUR (nuolatinės studijos, 4 metai);
• 6299 EUR (ištęstinės studijos, iki 6 metų).
 
 

Stojamoji studijų įmoka:

Stojamoji studijų įmoka yra 100 €. Stojamoji studijų įmoka sumokama pagal ISM Mokėjimų už universiteto paslaugas tvarką, pildant nustatytos formos mokesčio kvitą.
 

Stojamosios studijų įmokos mokėjimo duomenys:

Įmokos kodas: 190 Studijų kodas: 140 Mokėtojo kodas: 11999998
Gavėjas: ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas
Adresas: Aušros Vartų g. 7A, Vilnius, Lietuva
Įmonės kodas / PVM kodas.: 111963319 / LT119633113
Bankas: AB SEB bankas
Sąskaitos Nr.: LT36 7044 0600 0516 8580
Banko kodas: 70440
Suma: 100 €
 

Reglamentuojantys dokumentai:

 
 

Daugiau informacijos:

Doktorantūros studijų vadybininkė Kamilė Šermukšnė
tel. +370 6 125 9672, el. paštas: phd@ism.lt kamile.sermuksne@ism.lt
Dokumentų priėmimo laikas: 9.00-16.00 val. / pietų pertrauka 12.00-13.00 val.