Meniu

Priėmimas į Ekonomikos doktorantūrą

 

Į Ekonomikos mokslo krypties doktorantūrą asmenys priimami atviro konkurso būdu. Atvirame konkurse gali dalyvauti asmenys, turintys magistro kvalifikacinį laipsnį arba jam prilygintą aukštąjį išsilavinimą.

Pretendentams keliami šie kvalifikaciniai reikalavimai:

• Magistro kvalifikacinis laipsnis arba jam prilygintas aukštasis išsilavinimas.
• Mokslinė patirtis, dalyvavimas mokslinėje veikloje.
• Užsienio kalbų mokėjimas.
 
 

Tyrimų tematikos

Galimi vadovai 
Struktūrinės mikroekonomikos, rinkos dalyvių elgsenos ir reguliavimo moksliniai tyrimai Prof. dr. Valdonė Darškuvienė                                      Doc. dr. Mihnea Constantinescu
Organizacijų veiklos efektyvumo, inovacijų politikos, ir konkurencingumo tarptautinėse rinkose moksliniai tyrimai.  Prof. dr. Valdonė Darškuvienė                                     Doc. dr. Mihnea Constantinescu 
Organizacijų veiklos efektyvumo ir konkurencingumo tyrimai; Tarptautinis verslas ir prekyba  Doc. dr. Tadas Šarapovas 
Kodėl tarptautinė ekonomika nėra evoliucinis mokslas? Neortodoksiškas požiūris į tarptautinę prekybą Doc. dr. Maik Huettinger 

 

Priėmimui reikalingi dokumentai:

•  Prašymas rektoriaus vardu dalyvauti konkurse (prašymo forma, spausti čia)
•  Magistro laipsnį arba jį atitinkančią kvalifikaciją patvirtinantis diplomas ir jo priedas / priedėlis (įforminus dokumentus, originalai iš karto grąžinami).
•  Dvi ekonomikos mokslo krypties mokslininkų rekomendacijos.
•  Gyvenimo aprašymas (įteikiamas pasirašytas).
•  Mokslinių publikacijų sąrašas (pateikiant pilną bibliografinį aprašą) ir jų kopijos (pateikiamos kartu su žurnalo viršelio ir turinio kopijoms); jei straipsnis dar neišspausdintas – pateikiama mokslo žurnalo redkolegijos išduota pažyma apie priimtą spaudai straipsnį (po recenzavimo procedūros) ir jo rankraštis.
•  Mokslinio tyrimo projektas: popierinė kopija bei elektroninė kopija .doc ar .docx formatu (skaitmeninė laikmena negrąžinama); jeigu prašyme nurodomos dvi tematikos, būtina pateikti 2 mokslinio tyrimo projektus (tyrimo projekto metodiniai reikalavimai).
•  Paso asmens duomenų puslapio kopija arba asmens tapatybės kortelės kopija.
•  Viena 3x4 cm dydžio nuotrauka.
•  Dokumentai, patvirtinantys pavardės keitimą, jeigu ne visi pateikiami dokumentai yra ta pačia pavarde.
•  Apmokėtas stojamosios studijų įmokos kvitas.
•  Kiti dokumentai, kuriuos pretendentas pageidauja pateikti.
 
2018 m. priėmimo datos:
Prašymų dalyvauti konkurse priėmimas:  2018 07 02 – 2018 08 31  
Doktorantūros komiteto posėdis, dalyvaujant stojantiesiems (motyvacinis pokalbis): 2018 09 10 – 2018 09 14 
Doktorantūros komiteto posėdis, nedalyvaujant stojantiesiems (konkurso rezultatų skaičiavimas): 2018 09 10 – 2018 09 14 
Pretendentų informavimas apie konkurso rezultatus: 2018 09 18 
Apeliacijų teikimas doktorantūros komitetui: 2018 09 19 – 2018 09 21 
Apeliacijų teikimas doktorantūros institucijos, į kurią asmuo pretendavo, vadovui: 2018 09 24 – 2018 09 26 
Pakviestųjų į doktorantūrą sąrašo skelbimas: 2018 09 27 
Studijų sutarčių su doktorantūros institucija pasirašymas: 2018 09 28 
 

Metinė studijų kaina:

• 8223 EUR (nuolatinės studijos, 4 metai);
• 5482 EUR (ištęstinės studijos, iki 6 metų).
 
2018 m. Stipendija:
 
 

Valstybės studijų stipendijos nuolatinių studijų studentams yra skirtos doktorantūros studijų kainai padengti ir doktoranto stipendijai (apie 400 EUR/mėn.) išmokėti. 2018 m. yra numatytos stipendijos: Vadybos ir Ekonomikos doktorantūros programų doktorantams. Kandidatuoti gali ES ir Europos ekonominės bendrijos piliečiai.

Valstybės studijų stipendija ištęstinių studijų studentui (Vadybos ir/ar Ekonomikos kryptyje) yra skirta doktorantūros studijų kainai padengti. Kandidatuoti gali ES ir Europos ekonominės bendrijos piliečiai. 

 

Stojamoji studijų įmoka:

Stojamoji studijų įmoka yra 100 €. Stojamoji studijų įmoka sumokama pagal ISM Mokėjimų už universiteto paslaugas tvarką, pildant nustatytos formos mokesčio kvitą.
 

Stojamosios studijų įmokos mokėjimo duomenys:

Įmokos kodas: 190 Studijų kodas: 140 Mokėtojo kodas: 11999998
Gavėjas: ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas
Adresas: Aušros Vartų g. 7A, Vilnius, Lietuva
Įmonės kodas / PVM kodas.: 111963319 / LT119633113
Bankas: AB SEB bankas
Sąskaitos Nr.: LT36 7044 0600 0516 8580
Banko kodas: 70440
Suma: 100 €
 

Reglamentuojantys dokumentai:

 

 

Daugiau informacijos:

Doktorantūros studijų vadybininkas Vytautas Stankus
tel. +370 6 125 9672, el. paštas: phd@ism.lt vytautas.stankus@ism.lt
Dokumentų priėmimo laikas: 9.00-16.00 val. / pietų pertrauka 12.00-13.00 val.