Meniu

Priėmimas į Vadybos doktorantūrą

 

Į Vadybos krypties doktorantūros programą (socialinių mokslų sritis) studijuoti priimami asmenys turi būti įgiję magistro kvalifikacinį laipsnį arba jį atitinkančią kvalifikaciją.

Kandidatai į doktorantūros studijas gali pretenduoti į šias mokslinių tyrimų tematikas:

• Rinkodara ir vartotojų elgsena
• Organizacinė elgsena ir žmogiškųjų išteklių valdymas
• Strategija
• Švietimas ir plėtra
 

Konkursinį balą sudaro:

• diplomo priede išvardintų dalykų įvertinimų svertinis vidurkis;
• anglų kalbos žinių įvertinimas;
• mokslinio įdirbio įvertinimas;
• pretendento motyvacijos ir galimybių studijuoti programoje įvertinimas;
• tyrimo projekto įvertinimas.
 
 

 

2018 m. priėmimo datos (preliminarios):

• Seminaras: Kaip rašyti tyrimo pasiūlymą: 2018 05 17
• Prašymų dalyvauti konkurse priėmimas:  2018 07 23 – 2018 08 17 
• Anglų k. testas (jei reikalinga): 2018 08 21
• Doktorantūros komiteto posėdis, dalyvaujant stojantiesiems (motyvacinis pokalbis): 2018 08 22 – 24
• Konkurso rezultatų paskelbimas: 2018 08 27

 

Dokumentai, pateikiami priėmimui:

• Prašymas studijuoti ISM Vadybos ir ekonomikos universitete (pagal formą; anglų kalba).
• Magistro arba jį atitinkančios aukštojo mokslo kvalifikacijos diplomas ir jo priedas (pateikti kopijas ir parodyti originalus).
• Notariškai patvirtintas Magistro diplomo ir priedėlio vertimo į anglų kalbą originalas (užsienyje išsilavinimą įgijusiems pretendentams).
• Dviejų mokslininkų rekomendacijos (pagal formą; anglų kalba; pateikiamos užklijuotame voke).
• Gyvenimo aprašymas (CV) (anglų kalba).
• Motyvacinis pagrindimas dėl stojimo į doktorantūrą (anglų kalba).
• Mokslinį įdirbį patvirtinantys dokumentai (moksliniai darbai, straipsniai, kita).
• Tyrimo projektas, parengtas pagal reikalavimus (pagal formą; anglų kalba; pateikiamos popierinė ir elektroninė (Word dokumentas siunčiamas el. paštu phd@ism.lt) versijos).
• TOEFL (nuo 70 IBT) arba IELTS academic (nuo 6.0.) anglų kalbos testų rezultatai (galiojimo laikas – 2 metai). Jei stojantysis neturi vieno iš šių, testas organizuojamas ISM.
• Skaitmeninė asmens nuotrauka (3x4 cm).
• Paso asmens duomenų puslapio kopija arba asmens tapatybės kortelės kopija (originalai parodomi).
• Dokumentai, patvirtinantys pavardės keitimą, jeigu ne visi pateikiami dokumentai yra ta pačia pavarde.
• Apmokėtas stojamosios studijų įmokos ir anglų kalbos testo (jeigu laikomas ISM) kvitas.
 

2017 m. stipendijos*:

Valstybės studijų stipendija nuolatinėms doktorantūros studijoms* 
Stipendija yra skirta doktorantūros studijų kainai padengti ir doktoranto stipendijai (395,2 EUR/mėn) išmokėti. Kandidatuoti gali ES ir Europos ekonominės bendrijos piliečiai.
• Valstybės studijų stipendija ištęstinėms doktorantūros studijoms*
 Skirta doktorantūros studijų kainai padengti. Kandidatuoti gali ES ir Europos ekonominės bendrijos piliečiai.
Tikslinė stipendija
Skirta studijų kainai padengti ir studento stipendijai. Doktorantūros tyrimo tema: Evoliuciniai motyvai lemiantys su sveikata susijusių sprendimų priėmimą. Mokslinė vadovė Prof. dr. Justina Gineikienė. Stipendija finansuojama pagal Projektą (Nr.09.3.3-ESFA-V-711-01-0001) „Doktorantūros studijų plėtra“ įgyvendinamas pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ priemonę 09.3.3-ESFA-V-711 „Mokslininkų ir kitų tyrėjų gebėjimų stiprinimas“.  
 
* Sprendimas dėl stipendijų skyrimo priimamas konkursinės komisijos posėdžio metu, įvertinus kandidato konkursinio balo rezultatus.
 
 

Studijų kaina per metus: 

 - 8250 EUR (nuolatinės studijos, 4 metai);
 - 5500 EUR (ištęstinės studijos, iki 6 metų).
 
 

Stojamoji studijų įmoka:

Stojamoji studijų įmoka yra 100 €, anglų kalbos testo kaina yra 30 €.
Stojamoji studijų įmoka ir įmoka už anglų kalbos testą sumokama pagal ISM Mokėjimų už universiteto paslaugas tvarką, pildant nustatytos formos mokesčio kvitą.
 

Stojamosios studijų įmokos mokėjimo duomenys:

Įmokos kodas: 190 Studijų kodas: 140 Mokėtojo kodas: 11999998
Gavėjas: ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas
Adresas: Aušros Vartų g. 7A, Vilnius, Lietuva
Įmonės kodas / PVM kodas.: 111963319 / LT119633113
Bankas: AB SEB bankas
Sąskaitos Nr.: LT36 7044 0600 0516 8580
Banko kodas: 70440
Suma:
• 100 € (jei mokama tik stojamoji studijų įmoka)
• 130 € (jei mokamos stojamoji studijų ir anglų kalbos testo įmokos)
 

Reglamentuojantys dokumentai:

 

Išankstiniai prašymai dalyvauti konkurse priimami 303 kab. 

Dokumentų priėmimo laikas: 9.00-16.00 val. / pietų pertrauka 12.00-13.00 val.

 

Daugiau informacijos:
Doktorantūros studijų vadybininkė Kristina Kvietkauskaitė
tel. +370 6 129 1440, el. paštas: phd@ism.ltkrikvi@ism.lt