Meniu

Priėmimas į Vadybos doktorantūrą

Į Vadybos krypties doktorantūros programą (socialinių mokslų sritis) studijuoti priimami asmenys turi būti įgiję magistro kvalifikacinį laipsnį arba jį atitinkančią kvalifikaciją.

Kandidatai į doktorantūros studijas gali pretenduoti į šias mokslinių tyrimų tematikas:

TYRIMŲ SRITYS

TYRIMŲ TEMATIKOS

GALIMI VADOVAI

Vartotojų nuostatos ir sprendimų priėmimas

Vartotojų nuostatos: žinių gilinimas

Prof. dr. Justina Gineikienė

Mažėjantis materializmas, miesto aplinka ir vartotojų elgsena

Prof.dr.Yannick Joye

Tarptautinės rinkos ir vartotojai

Tarptautinė vartotojų elgsena

Prof. dr. Justina Gineikienė

Internacionalizacija

Tarptautinis žmogiškųjų išteklių valdymas

Prof. dr. Rūta Kazlauskaitė

Lyderystė ir organizacijos plėtra

Lyderystė, motyvacija ir  pasiekimai

Prof.dr. Ilona Bučiūnienė

Lyderystė ir gerovė

Prof. dr. Rūta Kazlauskaitė

Fizinė darbo aplinka, darbuotojų gerovė ir elgsena

Prof. dr. Rūta Kazlauskaitė

Organizacijos elgsenos ir žmogiškųjų išteklių valdymo inovacijos

Naujos technologijos, inovacijos ir žmogiškųjų išteklių valdymas

Prof.dr.Ilona Bučiūnienė

Globalių tinklinių organizacijų inovacijų gebėjimų valdymas: kietasis ir minkštasis sisteminiai požiūriai

Prof. dr.Vida Škudienė

Internacionalizacija

Internacionalizacija, nuosavybė ir įmonės pasiekimai

Prof.dr.Tadas Šarapovas

Tvarus ir sveikas vartojimas

Nauji metodai tvariam ir sveikam vartojimui skatinti

Prof. dr. Justina Gineikienė

Tvarus žmogiškųjų išteklių ir įvairovės valdymas

Trečiojo sektoriaus ir socialinio verslo organizacijų tvarumas

Prof.dr.Ilona Bučiūnienė

Strategijos ir verslo inovacijos

Pramonės 4.0 (automatizavimo) įtaka multinacionalinėms  įmonėms

Dr. Maik Huettinger

Įmonių strategijos, inovacijos ir tvarumas

Prof.dr.Valdonė Darškuvienė

Verslo strategijosmikro pagrindai

Ekonominių sistemų įtaka korporacijų ĮSA politikai

Dr. Maik Huettinger

 

Konkursinį balą sudaro:

• diplomo priede išvardintų dalykų įvertinimų svertinis vidurkis;
• anglų kalbos žinių įvertinimas;
• mokslinio įdirbio įvertinimas;
• pretendento motyvacijos ir galimybių studijuoti programoje įvertinimas;
• tyrimo projekto įvertinimas.
 

2020 m. Preliminarios priėmimo datos:

 Doktorantūros studijų informacinė diena: 2020 04 09
• Seminaras: Kaip rašyti tyrimo pasiūlymą: 2020 05 07
• Prašymų dalyvauti konkurse priėmimas:  2020 07 20 – 2020 08 10 
• Anglų k. testas (jei reikalinga): 2020 08 19
• Doktorantūros komiteto posėdis, dalyvaujant stojantiesiems (motyvacinis pokalbis): 2020 08 24 – 2020 08 25
• Konkurso rezultatų paskelbimas: 2020 08 27

 

Kandidatai privalo pateikti internetinę paraišką  https://my.ism.lt

 

Dokumentai pateikiami priėmimui:
• Prašymas studijuoti ISM Vadybos ir ekonomikos universitete (pagal formą; anglų kalba).
• Magistro arba jį atitinkančios aukštojo mokslo kvalifikacijos diplomas ir jo priedas (pateikti kopijas ir parodyti originalus).
• Notariškai patvirtintas Magistro diplomo ir priedėlio vertimo į anglų kalbą originalas (užsienyje išsilavinimą įgijusiems pretendentams).
• Dviejų mokslininkų rekomendacijos (pagal formą; anglų kalba).
• Gyvenimo aprašymas (CV) (anglų kalba).
• Motyvacinis pagrindimas dėl stojimo į doktorantūrą (anglų kalba).
• Mokslinį įdirbį patvirtinantys dokumentai (moksliniai darbai, straipsniai, kita).
• Tyrimo projektas, parengtas pagal reikalavimus (pagal formą; anglų kalba; pateikiamos popierinė ir elektroninė (Word dokumentas siunčiamas el. paštu phd@ism.lt) versijos).
• TOEFL (nuo 70 IBT) arba IELTS academic (nuo 6.0.) anglų kalbos testų rezultatai (galiojimo laikas – 2 metai). Jei stojantysis neturi vieno iš šių, testas organizuojamas ISM.
• Skaitmeninė asmens nuotrauka (3x4 cm).
• Asmens paso duomenų puslapio kopija arba asmens tapatybės kortelės kopija (originalai parodomi).
• Dokumentai, patvirtinantys pavardės keitimą, jeigu ne visi pateikiami dokumentai yra ta pačia pavarde.
• Apmokėtas stojamosios studijų įmokos ir anglų kalbos testo (jeigu laikomas ISM) kvitas.
 
2020 m. Stipendija:
Valstybės studijų stipendijos nuolatinių studijų studentams yra skirtos doktorantūros studijų kainai padengti ir doktoranto stipendijai (722 EUR/mėn.) išmokėti. 2019 m. yra numatytos stipendijos: Vadybos ir Ekonomikos doktorantūros programų doktorantams. Kandidatuoti gali ES ir Europos ekonominės bendrijos piliečiai.

 

* Sprendimas dėl stipendijų skyrimo priimamas konkursinės komisijos posėdžio metu, įvertinus kandidato konkursinio balo rezultatus.

 

Studijų kaina per semestrą: 

 - 4724,5 EUR* (nuolatinės studijos, 4 metai);
 - 3149,5 EUR* (ištęstinės studijos, iki 6 metų).
 
* Kainos bus tikslinamos.

Stojamoji studijų įmoka:

Stojamoji studijų įmoka yra 100 €, anglų kalbos testo kaina yra 30 €.
Stojamoji studijų įmoka ir įmoka už anglų kalbos testą sumokama pagal ISM Mokėjimų už universiteto paslaugas tvarką, pildant nustatytos formos mokesčio kvitą.
 

Stojamosios studijų įmokos mokėjimo duomenys:

Įmokos kodas: 190 Studijų kodas: 140 Mokėtojo kodas: 11999998
Gavėjas: ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas
Adresas: Aušros Vartų g. 7A, Vilnius, Lietuva
Įmonės kodas / PVM kodas.: 111963319 / LT119633113
Bankas: AB SEB bankas
Sąskaitos Nr.: LT36 7044 0600 0516 8580
Banko kodas: 70440
Suma:
• 100 € (jei mokama tik stojamoji studijų įmoka)
• 130 € (jei mokamos stojamoji studijų ir anglų kalbos testo įmokos)
 

Reglamentuojantys dokumentai:

Vadybos mokslo krypties doktorantūros reglamentas ( įstojusiems iki 2017 m.)

 
 

Dokumentų priėmimo laikas: 9.00-16.00 val. / pietų pertrauka 12.00-13.00 val.

 

Daugiau informacijos:
Doktorantūros studijų vadybininkė Kamilė Šermukšnė
Tel.: +370 6 125 9672, el. paštas:phd@ism.lt kamile.sermuksne@ism.lt