Meniu

Priėmimas į Vadybos doktorantūrą

Į Vadybos krypties doktorantūros programą (socialinių mokslų sritis) studijuoti priimami asmenys turi būti įgiję magistro kvalifikacinį laipsnį arba jį atitinkančią kvalifikaciją.

Kandidatai į doktorantūros studijas gali pretenduoti į šias mokslinių tyrimų tematikas:

• Rinkodara ir vartotojų elgsena
• Organizacinė elgsena ir žmogiškųjų išteklių valdymas
• Strategija
• Švietimas ir plėtra
 

Konkursinį balą sudaro:

• diplomo priede išvardintų dalykų įvertinimų svertinis vidurkis;
• anglų kalbos žinių įvertinimas;
• mokslinio įdirbio įvertinimas;
• pretendento motyvacijos ir galimybių studijuoti programoje įvertinimas;
• tyrimo projekto įvertinimas.
 

2019 m. Preliminarios priėmimo datos:

 Doktorantūros studijų informacinė diena: 2019 04 09
• Seminaras: Kaip rašyti tyrimo pasiūlymą: 2019 05 15
• Prašymų dalyvauti konkurse priėmimas:  2019 07 22 – 2019 08 14 
• Anglų k. testas (jei reikalinga): 2019 08 20
• Doktorantūros komiteto posėdis, dalyvaujant stojantiesiems (motyvacinis pokalbis): 2019 08 21 – 2019 08 23
• Konkurso rezultatų paskelbimas: 2019 08 27

 

Kandidatai privalo pateikti internetinę paraišką  https://my.ism.lt

 

Dokumentai pateikiami priėmimui:
• Prašymas studijuoti ISM Vadybos ir ekonomikos universitete (pagal formą; anglų kalba).
• Magistro arba jį atitinkančios aukštojo mokslo kvalifikacijos diplomas ir jo priedas (pateikti kopijas ir parodyti originalus).
• Notariškai patvirtintas Magistro diplomo ir priedėlio vertimo į anglų kalbą originalas (užsienyje išsilavinimą įgijusiems pretendentams).
• Dviejų mokslininkų rekomendacijos (pagal formą; anglų kalba; pateikiamos užklijuotame voke).
• Gyvenimo aprašymas (CV) (anglų kalba).
• Motyvacinis pagrindimas dėl stojimo į doktorantūrą (anglų kalba).
• Mokslinį įdirbį patvirtinantys dokumentai (moksliniai darbai, straipsniai, kita).
• Tyrimo projektas, parengtas pagal reikalavimus (pagal formą; anglų kalba; pateikiamos popierinė ir elektroninė (Word dokumentas siunčiamas el. paštu phd@ism.lt) versijos).
• TOEFL (nuo 70 IBT) arba IELTS academic (nuo 6.0.) anglų kalbos testų rezultatai (galiojimo laikas – 2 metai). Jei stojantysis neturi vieno iš šių, testas organizuojamas ISM.
• Skaitmeninė asmens nuotrauka (3x4 cm).
• Asmens paso duomenų puslapio kopija arba asmens tapatybės kortelės kopija (originalai parodomi).
• Dokumentai, patvirtinantys pavardės keitimą, jeigu ne visi pateikiami dokumentai yra ta pačia pavarde.
• Apmokėtas stojamosios studijų įmokos ir anglų kalbos testo (jeigu laikomas ISM) kvitas.
 
2019 m. Stipendija:

• Valstybės studijų stipendijos nuolatinių studijų studentams yra skirtos doktorantūros studijų kainai padengti ir doktoranto stipendijai (722 EUR/mėn.) išmokėti. 2019 m. yra numatytos stipendijos: Vadybos ir Ekonomikos doktorantūros programų doktorantams. Kandidatuoti gali ES ir Europos ekonominės bendrijos piliečiai.

 Valstybės studijų stipendija ištęstinių studijų studentui (Vadybos ir/ar Ekonomikos kryptyje) yra skirta doktorantūros studijų kainai padengti. Kandidatuoti gali ES ir Europos ekonominės bendrijos piliečiai. 

 

Studijų kaina per semestrą: 

 - 4724,5 EUR (nuolatinės studijos, 4 metai);
 - 3149,5 EUR (ištęstinės studijos, iki 6 metų).
 

Stojamoji studijų įmoka:

Stojamoji studijų įmoka yra 100 €, anglų kalbos testo kaina yra 30 €.
Stojamoji studijų įmoka ir įmoka už anglų kalbos testą sumokama pagal ISM Mokėjimų už universiteto paslaugas tvarką, pildant nustatytos formos mokesčio kvitą.
 

Stojamosios studijų įmokos mokėjimo duomenys:

Įmokos kodas: 190 Studijų kodas: 140 Mokėtojo kodas: 11999998
Gavėjas: ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas
Adresas: Aušros Vartų g. 7A, Vilnius, Lietuva
Įmonės kodas / PVM kodas.: 111963319 / LT119633113
Bankas: AB SEB bankas
Sąskaitos Nr.: LT36 7044 0600 0516 8580
Banko kodas: 70440
Suma:
• 100 € (jei mokama tik stojamoji studijų įmoka)
• 130 € (jei mokamos stojamoji studijų ir anglų kalbos testo įmokos)
 

Reglamentuojantys dokumentai:

Vadybos mokslo krypties doktorantūros reglamentas ( įstojusiems iki 2017 m.)

 
 

Dokumentų priėmimo laikas: 9.00-16.00 val. / pietų pertrauka 12.00-13.00 val.

 

Daugiau informacijos:
Doktorantūros studijų vadybininkė Kamilė Šermukšnė
Tel.: +370 6 125 9672, el. paštas:phd@ism.lt kamile.sermuksne@ism.lt