Meniu

Priėmimas į Vadybos doktorantūrą

 

Į Vadybos krypties doktorantūros programą (socialinių mokslų sritis) studijuoti priimami asmenys turi būti įgiję magistro kvalifikacinį laipsnį arba jį atitinkančią kvalifikaciją.

Kandidatai į doktorantūros studijas gali pretenduoti į šias mokslinių tyrimų tematikas:

• Rinkodara ir vartotojų elgsena
• Organizacinė elgsena ir žmogiškųjų išteklių valdymas
• Strategija
• Švietimas ir plėtra
 

Konkursinį balą sudaro:

• diplomo priede išvardintų dalykų įvertinimų svertinis vidurkis;
• anglų kalbos žinių įvertinimas;
• mokslinio įdirbio įvertinimas;
• pretendento motyvacijos ir galimybių studijuoti programoje įvertinimas;
• tyrimo projekto įvertinimas.
 
 

 

2018 m. priėmimo datos:

 Doktorantūros studijų informacinė diena: 2018 04 24
• Seminaras: Kaip rašyti tyrimo pasiūlymą: 2018 05 17
• Prašymų dalyvauti konkurse priėmimas:  2018 07 23 – 2018 08 17 
• Anglų k. testas (jei reikalinga): 2018 08 21
• Doktorantūros komiteto posėdis, dalyvaujant stojantiesiems (motyvacinis pokalbis): 2018 08 22
• Konkurso rezultatų paskelbimas: 2018 08 27

 

Dokumentai, pateikiami priėmimui:

• Prašymas studijuoti ISM Vadybos ir ekonomikos universitete (pagal formą; anglų kalba).
• Magistro arba jį atitinkančios aukštojo mokslo kvalifikacijos diplomas ir jo priedas (pateikti kopijas ir parodyti originalus).
• Notariškai patvirtintas Magistro diplomo ir priedėlio vertimo į anglų kalbą originalas (užsienyje išsilavinimą įgijusiems pretendentams).
• Dviejų mokslininkų rekomendacijos (pagal formą; anglų kalba; pateikiamos užklijuotame voke).
• Gyvenimo aprašymas (CV) (anglų kalba).
• Motyvacinis pagrindimas dėl stojimo į doktorantūrą (anglų kalba).
• Mokslinį įdirbį patvirtinantys dokumentai (moksliniai darbai, straipsniai, kita).
• Tyrimo projektas, parengtas pagal reikalavimus (pagal formą; anglų kalba; pateikiamos popierinė ir elektroninė (Word dokumentas siunčiamas el. paštu phd@ism.lt) versijos).
• TOEFL (nuo 70 IBT) arba IELTS academic (nuo 6.0.) anglų kalbos testų rezultatai (galiojimo laikas – 2 metai). Jei stojantysis neturi vieno iš šių, testas organizuojamas ISM.
• Skaitmeninė asmens nuotrauka (3x4 cm).
• Asmens paso duomenų puslapio kopija arba asmens tapatybės kortelės kopija (originalai parodomi).
• Dokumentai, patvirtinantys pavardės keitimą, jeigu ne visi pateikiami dokumentai yra ta pačia pavarde.
• Apmokėtas stojamosios studijų įmokos ir anglų kalbos testo (jeigu laikomas ISM) kvitas.
 

2018 m. stipendijos*:

Tikslinė nuolatinių Vadybos krypties doktorantūros studijų stipendija* skiriama tyrimui „Darbo pobūdžio kitimas ir žmogiškųjų išteklių valdymas ateities ir kuriamų technologijų kontekste“ atlikti. Atranką laimėjęs doktorantas vykdys mokslinius tyrimus Lietuvos ir Vokietijos įmonėse kartu su tarptautine Vokietijos, Kanados ir Lietuvos mokslininkų komanda.

Į šią tikslinę vietą priimtas doktorantas gaus valstybės studijų stipendiją studijų kainai padengti, doktoranto stipendiją (apie 400 EUR/mėn) bei bus įdarbinamas tyrėju ISM Vadybos ir ekonomikos universitete.

Kandidatams keliami reikalavimai: motyvacija atlikti mokslinius tyrimus, akademinio rašymo įgūdžiai, mokslinis žingeidumas, analitiniai gebėjimai, magistro (ar jam prilyginamas išsilavinimas), puikios anglų kalbos žinios (vokiečių kalbos žinios būtų privalumas). Mokslinė vadovė prof. dr. Ilona Bučiūnienė. Dėl išsamesnės informacijos rašykite ilobuc@ism.lt

Valstybės studijų stipendijos nuolatinių studijų studentams* yra skirtos doktorantūros studijų kainai padengti ir doktoranto stipendijai (apie 400 EUR/mėn.) išmokėti. 2018 m. yra numatytos stipendijos: Vadybos ir Ekonomikos doktorantūros programų doktorantams. Kandidatuoti gali ES ir Europos ekonominės bendrijos piliečiai.

Valstybės studijų stipendija ištęstinių studijų studentui* (Vadybos ir/ar Ekonomikos kryptyje) yra skirta doktorantūros studijų kainai padengti. Kandidatuoti gali ES ir Europos ekonominės bendrijos piliečiai. 

 
* Sprendimas dėl stipendijų skyrimo priimamas konkursinės komisijos posėdžio metu, įvertinus kandidato konkursinio balo rezultatus.
 
 

Studijų kaina per semestrą: 

 - 4125 EUR (nuolatinės studijos, 4 metai);
 - 2750 EUR (ištęstinės studijos, iki 6 metų).
 
 

Stojamoji studijų įmoka:

Stojamoji studijų įmoka yra 100 €, anglų kalbos testo kaina yra 30 €.
Stojamoji studijų įmoka ir įmoka už anglų kalbos testą sumokama pagal ISM Mokėjimų už universiteto paslaugas tvarką, pildant nustatytos formos mokesčio kvitą.
 

Stojamosios studijų įmokos mokėjimo duomenys:

Įmokos kodas: 190 Studijų kodas: 140 Mokėtojo kodas: 11999998
Gavėjas: ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas
Adresas: Aušros Vartų g. 7A, Vilnius, Lietuva
Įmonės kodas / PVM kodas.: 111963319 / LT119633113
Bankas: AB SEB bankas
Sąskaitos Nr.: LT36 7044 0600 0516 8580
Banko kodas: 70440
Suma:
• 100 € (jei mokama tik stojamoji studijų įmoka)
• 130 € (jei mokamos stojamoji studijų ir anglų kalbos testo įmokos)
 

Reglamentuojantys dokumentai:

 

Išankstiniai priėmimo dokumentai priimami 303 kab. 

Dokumentų priėmimo laikas: 9.00-16.00 val. / pietų pertrauka 12.00-13.00 val.

 

Daugiau informacijos:
Doktorantūros studijų vadybininkas Vytautas Stankus
Tel.: +370 6 125 9672, el. paštas:phd@ism.lt vytautas.stankus@ism.lt