Meniu

Doktorantų apdovanojimai

Dr. Bernadeta Goštautaitė

Lietuvos mokslų akademijos Jaunųjų mokslininkų ir doktorantų mokslinių darbų konkurso pagyrimo raštas už mokslinį darbą "Age, Work Engagement and Individual Work Performance: The Influence of Work Design” (2017).

Straipsniai, kurių pagrindu parašyta disertacija “Age, Work Engagement and Individual Work Performance: The Influence of Work Design” buvo publikuoti  aukščiausio lygio žurnaluose The International Journal of Human Resource Management ir Journal of Vocational Behavior.


Dr. Žygimantas Mauricas

Lietuvos mokslų akademijos Jaunųjų mokslininkų ir doktorantų mokslinių darbų konkurso pagyrimo raštas už mokslinį darbą „Active Portfolio Management Strategy using Regime-switching implied volatility model” (2017).

 

Doktorantė Irina Liubertė 

Max Boisot apdovanojimas už straipsnį ”The ways firms share and hide: Knowledge secrecy in inter-firm cooperation”, kuris buvo publikuotas EGOS Colloquium in Copenhagen (2017).

 

Dr. Aras Zirgulis

Akad. Kazimiero Meškausko premija jauniesiems mokslininkams ekonomistams už mokslinį darbą “Tax Competition for Capital with an Emphasis on Productivity Spillovers” (2017).

 

Doktorantė Tamara Mariničevaitė

2016 metais apdovanota Vlado Jurgučio vardine stipendija, kurią paskyrė Lietuvos bankas. 

 

Doktorantė Jolanta Jaškienė

2016 metais apdovanota stipendija už mokslinius pasiekimus, kurią paskyrė Lietuvos mokslo taryba. 

 

Dr. Šarūnas Nedzinskas

Mokslinis darbas “The impact of dynamic capabilities on SME performance in a volatile environment as moderated by organizational inertia” įvertintas Emerald apdovanojimu (2013).

 

Dr. Agnė Paliokaitė

Disertacija “The Relationship between Organisational Foresight and Organisational Ambidexterity” buvo nominuota Vadybos inovacijų konkurso finale (2014).