Meniu

Tarptautinės vadybos doktorantūros programos komitetas

Doktorantūros komitetą, atsakingą už studijų kokybę, sudaro mokslininkai iš partnerių universitetų:
 
Prof., dr. Ilona Bučiūnienė – ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas / komiteto pirmininkė
Prof., dr. Viltė Auruškevičienė – ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas
Prof., dr. Valdonė Darškuvienė – ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas
Prof., dr. Mogens Dilling-Hansen – Aarhus University (Danija)
Prof., dr. Rūta Kazlauskaitė – ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas
Prof., dr. Tore Kristensen – ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas/Copenhagen Business School (Danija)
Prof., dr. Kristina Levišauskaitė – ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas/Vytauto Didžiojo universitetas
Prof., dr. Rutger van Oest – BI Norwegian Business School (Norvegija)
Prof., dr. Maaja Vadi – University of Tartu (Estija)
 
Doktorantūros komitetas: tvirtina disertacijų tematikų ir doktorantų vadovų konkurso bei priėmimo į doktorantūrą atviro konkurso sąlygas ir tvarką; vykdo disertacijų tematikų ir doktorantų vadovų atranką; vykdo priėmimą į doktorantūrą; svarsto ir teikia tvirtinti doktorantų mokslinių vadovų, konsultantų kandidatūras; tarpininkauja, kad būtų paskirti konsultantai; svarsto prašymus dėl mokslinio vadovo ar konsultanto keitimo; tvirtina Ekonomikos mokslo krypties doktorantūros studijų programą ir jos pakeitimus, doktorantų darbo planus, egzaminų komisijas; teikia išvadas dėl doktorantūros studijų, mokslinių tyrimų, jų rezultatų skelbimo ir daktaro disertacijos rengimo planų ir jų vykdymo; doktoranto darbo plano terminų atidėjimo; vykdo doktorantų atestaciją; užtikrina mokslo doktorantūros sėkmingą eigą ir rūpinasi jos lygio kėlimu; įvertina parengtas daktaro disertacijas; sudaro gynimo tarybas.