Meniu

Doktorantūros studijų dalykai

Doktorantūros studijų dalykai (bendra apimtis – ne mažiau kaip 30 ECTS kreditų):
 

Dalyko pavadinimas

Kreditų skaičius

Dėstytojas

Privalomieji studijų dalykai

Socialinių tyrimų metodologija

6

Prof. dr. Ilona Būčiūnienė, ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas (Lietuva)

Mokslo filosofija

6

Prof. dr. Hans Siggaard Jensen, Aarhus University (Danija)

Pasirenkamieji studijų dalykai

Kokybiniai tyrimų metodai

6

Doc. dr. Trish Reay, University of Alberta (Kanada)

Kiekybiniai tyrimų metodai

6

Prof. dr. Manuel Voelkle, Humboldt-Universität zu Berlin (Vokietija)

Eksperimentinių tyrimų dizainas

6

Prof. dr. Bob M. Fennis, University of Groningen (Olandija)

Specializacijos dalykas užsienio universitete

6