Meniu

Studijų programa ir organizavimas

Vadybos krypties (03S) Doktorantūros studijų programa vykdoma kartu su BI Norvegijos verslo mokykla (Norvegija), Aarhus universitetu (Danija) ir Tartu universitetu (Estija). Tai pirmoji Lietuvoje Vadybos krypties doktorantūra vykdoma kartu su užsienio universitetais partneriais. Studijas organizuoja ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas. Programa vykdoma anglų kalba.

Vadybos krypties doktorantūros programa siekiama ugdyti tyrėjus, kurie taptų pripažintais vadybos mokslo ir verslo ekspertais tarptautinėje erdvėje, gebėtų savarankiškai atlikti pasaulinio lygio mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros darbus ir spręsti mokslo problemas.
 
Doktorantūros komitetą, atsakingą už studijų kokybę, sudaro mokslininkai iš partnerių universitetų:
 
Prof., dr. Ilona Bučiūnienė – ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas / komiteto pirmininkė
Prof., dr. Viltė Auruškevičienė – ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas
Prof., dr. Valdonė Darškuvienė – ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas
Prof., dr. Mogens Dilling-Hansen – Aarhus University (Danija)
Prof., dr. Rūta Kazlauskaitė – ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas
Prof., dr. Tore Kristensen – ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas/Copenhagen Business School (Danija)
Prof., dr. Kristina Levišauskaitė – ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas/Vytauto Didžiojo universitetas
Prof., dr. Rutger van Oest – BI Norwegian Business School (Norvegija)
Prof., dr. Maaja Vadi – University of Tartu (Estija)
 
Programoje dėsto pripažinti pasaulyje mokslininkai iš partnerių ir kitų universitetų. Doktorantai privalo dalyvauti bent dviejose tarptautinėse mokslinėse konferencijose, bent vieną doktorantūros studijų dalyką išklausyti užsienyje. Būsimieji daktarai specializacijos dalykus gali studijuoti tiek programą organizuojančiuose universitetuose, tiek kituose pripažintuose užsienio universitetuose.
 
Doktorantūros studijų dalykai (bendra apimtis – ne mažiau kaip 30 ECTS kreditų):
 

Dalyko pavadinimas

Kreditų skaičius

Dėstytojas

Privalomieji studijų dalykai

Socialinių tyrimų metodologija 

6

Prof. dr. Ilona Būčiūnienė, ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas (Lietuva)

Mokslo filosofija

6

Prof. dr. Hans Siggaard Jensen, Aarhus University (Danija)

Pasirenkamieji studijų dalykai

Kokybiniai tyrimų metodai

6

Assoc. prof. dr. Trish Reay, University of Alberta (Kanada)

Kiekybiniai tyrimų metodai:daugiamatė statistika

6

Prof. dr. Manuel Voelkle, Humboldt-Universität zu Berlin (Vokietija)

Eksperimentinių tyrimų dizainas

6

Prof. dr. BobM. Fennis, University of Groningen (Olandija)

Specializacijos dalykas užsienio universitete

6

 

 
Doktorantas gali teikti ginti disertaciją, kai:
– išlaiko visus doktoranto programoje numatytus egzaminus;
– svarbiausius savo tyrimų rezultatus paskelbia ne mažiau kaip 2 straipsniuose, išspausdintuose (arba priimtuose spausdinti) recenzuojamuose mokslo leidiniuose, arba mokslinėje monografijoje;
– pristato tyrimų rezultatus ne mažiau 2 tarptautiniuose moksliniuose renginiuose (konferencijose, seminaruose);
– yra įvykdęs doktorantūros praktiką.