Meniu

News

ISM universitetas šiemet pripažintas geriausiu privačiu universitetu Lietuvoje

Žurnalas „Reitingai“ praėjusią savaitę pristatė 2017–ųjų metų aukštojo mokslo institucijų reitingus ir vertinimus. Nevalstybinių universitetų kategorijoje šiemet ir vėl geriausiu universitetu išrinktas ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas, po jo išsirikiavo  LCC Tarptautinis universitetas bei Europos humanitarinis universitetas.

Universitetus žurnalas „Reitingai“ vertino pagal 65 parametrus, sudėliotus į 7 stambius kriterijus. Didžiausias dėmesys kreiptas į universitetų mokslo, meno ar sporto veiklą ir akademinio personalo pasiekimus, esamą ir ateities akademinį personalą, alumnų kuriamą pridėtinę vertę ir darbdavių vertinimus, konkuravimą tarptautinėje studijų erdvėje, studijų kokybę, mokslo ir studijų aplinką, vertintas ir studentų požiūris į savo aukštąją mokyklą.

Kaip ir anksčiau, reitinguojant universitetus dauguma rodiklių buvo vertinti imant ne absoliučiuosius dydžius, o santykinius, tai yra tenkančius vienam studentui, vienam akademinio personalo atstovui, vienam sąlyginiam darbuotojui, vienam vartotojui ir pan. Mat šiuo atveju nenukenčia mažesnės specializuotos aukštosios mokyklos ir tai leidžia pamatyti kiekvienos jų konkretaus vertinamo parametro dydį.

Universitetų reitingų sudėtinę dalį – sociologinę darbdavių apklausą – atliko tyrimų bendrovė „Prime consulting“. Sociologai darbdavių klausė apie absolventų pasirengimą darbo rinkai ir apie tai, kokią aukštąją mokyklą patys rekomenduotų savo vaikams. Iš viso į šios apklausos klausimus atsakė 1006 darbdaviai iš skirtingų šalies regionų.

Vienu labiausiai darbdavių savo vaikams rekomenduojamų universitetų buvo įvardytas ir ISM universitetas, patekęs į trijų labiausiai įmonių vadovų vertinamų tiek valstybinių, tiek ir nevalstybinių šalies universitetų sąrašą.

Dauguma darbdavių ISM universiteto absolventus taip pat įvardijo kaip vienus iš labiausiai jų poreikius atitinkančių darbuotojų.

Taip pat žurnalas „Reitingai“ šiemet paskelbė bakalauro ir vientisąsias studijų programas, kurias Studijų kokybės vertinimo centras ir jų samdomi užsienio ekspertai įvertino gerai, labai gerai ar net puikiai ir jas akreditavo maksimaliam šešerių metų laikotarpiui. Vertinimas parodė, kad ISM bakalauro studijų programos yra kokybiškos ir itin aukšto europinio lygio.

Atkreipus dėmesį į kriterijų, parodantį,  kokie studentai ir kokiomis sąlygomis studijuoja kiekviename universitete, paaiškėjo, kad daugiausia gabių studentų, visus valstybinius brandos egzaminus išlaikiusių aukščiausiais balais daugiausiai buvo priimta (privačių universitetų kategorijoje) į ISM universitetą.

ISM universitetas iš kitų universitetų taip pat išsiskiria ir teise rengti doktorantus. Tokią teisę be ISM universiteto iš nevalstybinių universitetų turi tik Europos humanitarinis universitetas.

Parengta pagal žurnalo „Reitingai“ informaciją