Meniu

Organizacijos vidinio mokymosi sistema

ISM Corporate learning – organizacijos vidinio mokymosi sistema

Ši vidinio mokymosi sistema pagrįsta tuo, kad mokymosi tikslai formuojami bendroje įmonės vadovų ir ISM konsultantų komandoje, atsižvelgiant į organizacijos strateginius iššūkius.

Konsultantų padedama, organizacija pati kuria savo mokymosi kelionę, kai darbuotojams suteikiama galia savarankiškai mokytis bei patiems vertinti savo produktyvumą darbe. Įdiegus ISM Corporate Learning sistemą, organizacija sukuria savo vidinę mokymosi kultūrą ir struktūrą, atitinkančią įmonės strategines plėtros kryptis, kas savo ruožtu užtikrina verslo tvarumą.

Palaipsniui konsultantų vaidmenį perima ugdomąjį vadovavimą įvaldę įmonės vadovai, parengti vidiniai lektoriai, mentoriai ar vidinių mokymosi projektų lyderiai.

 

Mokymų konsultantai:

 Dr. Ivo Matser - pastaruosius keturiolika metų konsultavo įvairių ūkio šakų bendrovių valdybas ir ėjo aukštas vadovaujančias pareigas verslo sektoriuje. Nuo 2003 iki 2014 metų jis vadovavo TSM verslo mokyklai, o pastaruosius dvejus metus yra ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto vykdomasis direktorius ir ISM Vadovų magistrantūros studijų dekanas.  Dr. Ivo Matser aktyviai dalyvauja Europos vadybos plėtros fondo (EFMD), JAV Vadybos akademijos, Pasaulinio Peterio Druckerio forumo, Junginių Tautų atsakingos vadybos mokymo principus propaguojančių asociacijų (PRME ir GRLI), Europos lyderystės platformos ir tarptautinių aukštojo mokslo akreditacijos tarnybų veikloje. Jis yra vienas iš sertifikuotų Europos marketingo profesionalų. EMP – tai daktaro laipsniui prilygstantis patirties įvertinimas.  Dr. Ivo Matser suteiktas garbės daktaro laipsnis, taip įvertinant jo pastangas pasiekti, kad aukštasis mokslas taptų verslesnis ir aktualesnis.

Dr. Džiugas Dvarionas – ISM Executive School konsultantas ekspertas, socialinių mokslų (edukologijos) daktaras, ISM vadybos ir ekonomikos universiteto lektorius, asmeninio efektyvumo, komunikacijos ir bendradarbiavimo temų ekspertas.

1999 m. apgynęs daktaro disertaciją apie žmogaus elgsenos pozityvų koregavimą, Džiugas akademinę karjerą pradėjo Vytauto Didžiojo universitete dėstydamas žmogaus elgsenos socialinėje aplinkoje srities dalykus. Dirbdamas Viešojo administravimo ir Viešosios komunikacijos katedrose, dėstė ir vykdė mokslinius projektus socialinės ekonomikos ir pilietinės visuomenės temomis. Nuo 2006 m. konsultuoja verslo įmones ir veda darbuotojų mokymus. Pastaruoju metu kuria ir diegia organizacijų mokymosi sistemas.

Platesnė informacija apie ISM corporate learning sistemą čia