Meniu

Neetiškos situacijos

Žemiau išvardintos galimos etikos pažeidimo situacijos, kurias ISM Etikos komisija nagrinėjo ar yra pasiruošusi nagrinėti.

1. Akademinio sąžiningumo pažeidimai

Pavyzdžiai:

 • Studentas savo rašto darbe naudoja kitų autorių mintis, jų necituodamas ir nepateikdamas tekste nuorodų į šaltinius.
 • Studentas panaudoja kito asmens parašytą darbą kaip savo jam žinant (perkamas darbas) ar nežinant.
 • Dėstytojas publikuoja kito asmens straipsnį kaip savo.

2. Intelektinės nuosavybės teisių pažeidimai

Pavyzdžiai:

 • Studentas, paėmęs iš bibliotekos knygą, ją nuskenavo ir jos elektroninę versiją įdėjo į internetą.
 • Studentas organizuojamo renginio komunikacijoje be autoriaus sutikimo panaudoja internete rastą iliustraciją.

3. Korupcija, sukčiavimas ar mėginimas daryti neigiamą poveikį          

Pavyzdžiai:

 • Dėstytojas sutinka paimti kyšį iš studento už aukštesnį įvertinimą, nei jis ar ji vertas (-a).
 • Studentas, neišlaikęs egzamino, tiesiogiai ar netiesiogiai siūlo kyšį už egzamino rezultatų suklastojimą.
 • SA atstovas šantažuoja dėstytojus dėl jų studijų vertinimo rezultatų paviešinimo.

4. Asmuo nurodo ryšius su Universitetu, reikšdamas asmeninį, religinį ar koks nors kitą požiūrį, galintį pakenkti Universiteto reputacijai

Pavyzdžiai:

 • Studentas, nurodydamas ryšį su Universitetu, išspausdina straipsnį internete ar laikraštyje, šališkai kritikuodamas Universiteto studijų kokybę. 

5. Privačių ir Universiteto interesų konfliktas, dviprasmiški santykiai darbo vietoje

Pavyzdžiai:

 • Darbuotojas naudojasi ISM priemonėmis, norėdamas atlikti darbą, nesusijusį su ISM.
 • Universiteto skiriamos lėšos Studentų atstovybės išlaikymui ar renginiams panaudojamos studentų vakarėliui organizuoti.
 • Universitete dirbantys sutuoktiniai bučiuoja vienas kitą prie studentų.
 • Universiteto darbuotojas viešai rodo savo šiltus jausmus studentui.

6. Pažeidžiami pagarbos, geranoriškumo, nešališkumo, kalbos laisvės, nediskriminavimo ir akademinio solidarumo principai

Pavyzdžiai:

 • Studentas paskaitų metu nepagarbiai elgiasi su dėstytoju ir bendramoksliais: garsiai kalba, aptarinėja temas, nesusijusias su paskaita, triukšmauja ir pan.
 • Dėstytojas mažina pažymį studentui dėl anksčiau išsakytos kritikos jo atžvilgiu ar dėl jo pažiūrų, kurioms dėstytojas nepritaria.
 • Studento teta dirba universitete ir daro spaudimą dėstytojams rašyti aukštesnius balus studentui.
 • Paskaitos metu ar bibliotekoje studentas kalbasi mobiliuoju telefonu trukdydamas mokytis kitiems.
 • Juodaodis Erasmus studentas paskaitų metu iš dėstytojo susilaukia ironiškos užuominos apie jo nesugebėjimą atlikti nurodytos užduoties, nes jam Dievo duota dirbti tik juodus darbus.

7. Atskleidžiama konfidenciali Universiteto ir jo suinteresuotųjų šalių informacija

Pavyzdžiai:

 • Darbuotojas, turintis prieigą prie finansinės informacijos, parduoda ją žiniasklaidos priemonėms ar konkurentams.
 • ISM bendruomenės narys, turintis prieigą prie kitų bendruomenės narių duomenų, manipuliuoja jais ir viešai aptarinėja su kitais darbuotojais ar perduoda kitiems asmenims (žiniasklaidai ir pan.).

8.Bendradarbiavimo tarp ISM bendruomenės narių ir skaidrumo principų pažeidimai

Pavyzdžiai:

 • Darbuotojas slepia informaciją apie Universiteto organizuojamą konkursą išvykti į stažuotę, tikėdamasis naudos sau.