Meniu

Diplomas

ISM Vadovų magistrantūros absolventai gauna 2 tarptautiniu mastu pripažintus studijų baigimo diplomus – ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto ir BI Norwegian Business School.

 

ISM diplomas

ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto aukštojo universitetinio mokslo diplomas pripažįstamas visoje Lietuvoje ir užsienio valstybėse, su kuriomis Švietimo ir mokslo ministerija yra sudariusi bendradarbiavimo sutartis. Baigę studijas, vadovai įgyja Verslo vadybos magistro laipsnį.

BI Norwegian Business School diplomas

BI Norwegian Business School yra didžiausia verslo mokykla Norvegijoje ir viena solidžiausių verslo mokymo įstaigų Europoje, veikianti nuo 1943 m.  Absolventai gauna Executive Master of Management magistro diplomą. 

 

Svarbu! BI Norwegian Business School diplomas bus teikiamas tik studentams, kurie sėkmingai baigs Vadovų magistrantūros studijų programą iki 2020 m. rudens semestro pabaigos (magistro darbų gynimai ir diplomų teikimai numatomi 2021 m. sausį-vasarį). Tai galioja ir naujai priimamiems, ir studijų pertraukas dariusiems esamiems studentams. Vėliau Vadovų magistrantūros studijas baigusiems studentams bus išduodamas ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto Verslo vadybos magistro diplomas.


2019 m. pavasarį įstoję ir be studijų pertraukų per dvejus metus sėkmingai studijas baigę studentai dar turi galimybę gauti dvigubą diplomą!