Meniu

Diplomas

ISM Vadovų magistrantūros absolventai gauna 2 tarptautiniu mastu pripažintus studijų baigimo diplomus – ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto ir BI Norwegian Business School.

Šie diplomai ne tik liudija studijų kokybę ir tarptautinių standartų atitikimą, bet ir suteikia absolventams konkurencinį pranašumą darbo rinkoje. Tai vienas pagrindinių ISM Vadovų magistrantūros studijų privalumų, išskiriančių jas iš kitų panašaus pobūdžio studijų Lietuvoje.    

ISM diplomas

ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto aukštojo universitetinio mokslo diplomas pripažįstamas visoje Lietuvoje ir užsienio valstybėse, su kuriomis Švietimo ir mokslo ministerija yra sudariusi bendradarbiavimo sutartis. Tarptautinį aukštojo išsilavinimo pripažinimą garantuoja speciali licencija, kurią ISM 1999 metais išdavė Lietuvos Respublikos Vyriausybė. Baigę studijas, vadovai įgyja vadybos magistro laipsnį.

BI Norwegian Business School diplomas

ISM Vadovų magistrantūros absolventams suteikiamas ir universiteto steigėjo BI Norwegian Business School, diplomas. BI Norwegian Business School yra didžiausia verslo mokykla Norvegijoje ir viena solidžiausių verslo mokymo įstaigų Europoje, veikianti nuo 1943 m.
ISM diplomo pripažinimą ir vertinimą užsienyje stiprina ir aktyvi universiteto veikla tarptautinėje akademinėje aplinkoje bei narystė tarptautinėse mokslo ir plėtros organizacijose.