Meniu

Studijų modelis: išskirtinumas ir privalumai

Vienintelis tokio pobūdžio studijų modelis Lietuvoje

ISM Executive School magistrantūros modelis yra adaptuotas pagal BI Norwegian Business School taikomą studijų modelį. Studijos yra pagrįstos skandinaviškais akademiniais mokymo principais ir praktine verslo patirtimi.

Individualiai formuojamas studijų planas

Vadovų magistrantūroje individualus studijų planas formuojamas laisvai pasirenkant tris pusmečio trukmės modulius, ketvirtas pusmetis skirtas magistro baigiamojo darbo rašymui.

Šiuo metu yra parengti šie studijų moduliai:

 

 

 

 

 

 

Studijuojant pirmąjį studijų modulį, privalomai išklausomas papildomas socialinių tyrimų metodų seminaras, parengiantis magistrantus tiriamųjų ir baigiamųjų darbų rašymui. Magistrantai ne tik kartu dirba su dėstytojais per paskaitas, bet ir atlieka savarankiškas užduotis, rengia tiriamąjį darbą (grupinį projektą), orientuotą į realių praktinių problemų identifikavimą ir sprendimą bei laiko baigiamąjį egzaminą. Studijuojant ketvirtąjį (baigiamąjį) modulį, rašomas bei ginamas individualus magistrantūros baigiamasis darbas.

Patogus studijų grafikas ir tempas

Studijos vyksta kas antrą penktadienį ir šeštadienį, nuo 9:00 iki 16:30 val. Studijos vyksta Vilniuje, ISM Vadybos ir ekonomikos universitete, Arklių g. 18.
Magistrantai vienu metu gali studijuoti vieną pasirinktą modulį, kuris trunka vieną semestrą. Išklausius bet kurį modulį, suteikiama galimybė daryti pertraukas.     

Lanksčios studijų formos ir pažangūs metodai

Studijų forma yra lanksti, suteikianti laisvai pasirenkamo studijų turinio ir tempo galimybes, pritaikyta prie dirbančiųjų poreikių. Taikomais studijų metodais siekiama teorines vadybos žinias perteikti glaudžioje sąsajoje su praktinių valdymo problemų sprendimu. Studijų dalyviai interaktyvioje, dalykiškoje ir draugiškoje aplinkoje kolegialiai analizuoja ir projektuoja vadybinius sprendimus, pagrįstus praktine profesionalių dėstytojų ir kolegų patirtimi bei naujausiomis teorinėmis žiniomis ir moksliniais metodais. ISM Executive School magistrantūros studijos – tai integruotas pažinimo, mokymosi, patyrimo ir tobulėjimo procesas, paremtas partneryste, pasitikėjimu ir pagarba.