Meniu

Lietuvos viešojo valdymo modernizavimas

PROJEKTAS: Lietuvos viešojo valdymo modernizavimas: vadybos idėjų sklaidos, perėmimo ir kontekstualizavimo istorinė institucinė analizė

Projektas yra finansuojamas Lietuvos mokslo tarybos pagal nacionalinę mokslo programą „Modernybė Lietuvoje“

Projekto tikslas

Projektas siekia atskleisti ir paaiškinti kaip ir kodėl modernios vadybos teorijos „atkeliauja“, yra atrenkamos ir kontekstualizuojamos Lietuvos viešojo valdymo institucijose. Empirinio tyrimo „ašis“ yra pagrindinių viešojo valdymo aktorių naratyvų analizė, siekianti atskleisti, kaip sąveikauja skirtingos administravimo tradicijos (sovietinė, post-sovietinė, ir kontinentinės Europos), bei kokią įtaką tai daro modernių vadybos idėjų diegimui Lietuvoje. Tikimasi, kad projekto rezultatai leis geriau paaiškinti Lietuvos viešojo valdymo modernizavimo tendencijas, patekti rekomendacijas viešosios politikos formuotojams ir vykdytojams.

Akronimas: MGOV
Projekto trukmė: 2017 04 01 – 2019 09 30
Projekto biudžetas: 102 295 eurų
Projekto vadovas: doc. dr. Modestas Gelbūda