Meniu

Reikalavimai

Stojimo paraiškos teikiamos elektroninėje priėmimo sistemoje https://my.ism.ltUžsiregistravus sistemoje būtina pateikti šiuos dokumentus:

 • Bakalauro laipsnio diplomo ir jo priedėlio kopijas.
 • Užsienyje išsilavinimą įgiję kandidatai turi pateikti Studijų kokybės vertinimo centro (SKVC) išduotą patvirtinimo dokumentą, įrodantį įgyto bakalauro laipsnio atitikimą Lietuvoje įgytam Bakalauro laipsniui. Jeigu stojantysis neturi SKVC pažymos - universitetas pats įvertina užsienio kvalifikaciją. Vertindamas užsienio kvalifikaciją, universitetas turi teisę prašyti papildomų dokumentų, būtinų sprendimui dėl jos akademinio pripažinimo priimti. Papildomų dokumentų sąrašas stojančiajam pateikiamas el. paštu, nurodant jų pateikimą terminą ir būdą.
 • Dokumentą, įrodantį aukštesnįjį vidutinį arba aukštesnį anglų kalbos įgūdžių lygį (TOEFL, IELTS). Jeigu nėra galimybės išlaikyti nei vieno iš šių testų, toks testas yra organizuojamas ISM Vadybos ir ekonomikos universitete.
 • Gyvenimo aprašymą (anglų k.).
 • Motyvacinį laišką (anglų k.). Motyvacinio laiško gaires rasite čia: Finansų ekonomika, Tarptautinė rinkodara ir vadyba, Inovacijų ir technologijų vadyba
 • Paso arba ID kortelės kopiją.
 • Stojimo mokesčio apmokėjimo kvitą. Paraiškos mokestis Europos Sąjungos studentams - 60 Eur, ne Europos Sąjungos studentams - 80 Eur. Iki gegužės 1 d. paraiškos teikiamos netaikant mokesčio.

 Konkursinio balo sudedamosios dalys*

 Visų pažymių, pateiktų bakalauro laipsnio priedėlyje, vidurkis           

   +50    

 Aukštesnis vidutinis arba aukštesnis anglų kalbos įgūdžių lygis:

 TOEFL (ne žemesnis nei 65 IBT)

 IELTS (ne žemesnis nei 6)

 ISM anglų kalbos testas*

   +20

 Motyvacinis laiškas

   +30

 Papildomi balai: gautas sertifikatas iš ISM atvirų paskaitų ciklo

   +5

* Maksimali konkursinio balo suma yra 105 balai

*ISM anglų kalbos testo datos bus paskelbtos vėliau.

Nuo anglų kalbos testo laikymo yra atleidžiami stojantieji:

 • kurių pagrindinė studijų kalba buvo anglų kalba;
 • kurių gimtoji kalba yra anglų kalba;
 • ISM absolventai;
 • kurių TOEFL testo rezultatai ne mažesni nei 65 IBT arba IELTS testo rezultatai ne mažesni nei 6.

Registracija į ISM anglų kalbos testą ČIA

Tinkamumas

 • Universitetinis išsilavinimas.
 • Į Tarptautinės rinkodaros vadybos programą 2019 m. priimami asmenys baigę vadybos krypties bakalauro studijas arba baigę kitos studijų krypties bakalauro studijas, bet išklausę ne mažiau kaip 18 ECTS kreditų iš verslo, vadybos, ekonomikos, rinkodaros arba finansų krypčių dalykų. 
 • Į Finansų ekonomikos programą 2019 m. priimami asmenys, baigę ekonomikos krypties bakalauro studijas arba kitos studijų krypties bakalauro studijas, bet išklausę ne mažiau kaip 18 ECTS kreditų iš ekonomikos, finansų arba matematikos krypčių dalykų.
 • Į Inovacijų ir technologijų vadybos programą 2019 m. priimami asmenys baigę bet kurios studijos krypties bakalauro studijas.
ISM priėmimo taisykles galite parsisiųsti ČIA
Norėdami gauti papildomos informacijos, susisiekite su priėmimo skyriumi:
Tel nr.: (8 5) 212 3953, el. paštas: msc@ism.lt
Priėmimo laikas: 8:00-17:00 val.