Meniu

Klausytojų priėmimas

ISM universitetas kviečia motyvuotus ir norinčius pagilinti savo žinias į klausytojų gretas. Į ISM studijas klausytojo statusu priimami asmenys, turintys bakalauro kvalifikacinį laipsnį.

Klausytojų priėmimas į tarptautinės magistrantūros studijų dalykus vykdomas prieš kiekvieno studijų dalyko pradžią. Prašymai studijuoti ir dokumentai priimami ne vėliau nei 2 svaitės prieš prasidedant pasirinktam dalykui. Dėl išsamesnės informacijos apie dalykų pradžią ir trukmę, kreipkitės į studijų priėmimo skyrių - msc@ism.lt

STOJIMO PROCEDŪRA

Prašymai priimti į Tarptautinės magistrantūros studijas pateikiami ir koreguojami tik internetu https://my.ism.lt, pasirenkant non-degree studijas

Galimus studijuoti dalykus galima atrasti prie kiekvienos Tarptautinės magistrantūros programos:

PRIĖMIMO DOKUMENTAI

Asmenys, kurie anksčiau nestudijavo ISM, norėdami dalyvauti klausytojų priėmime turi pateikti šiuos dokumentus:

  • išsilavinimą įrodantys dokumentai ir jų priedai (diplomai ir jų priedėliai, brandos atestatas ir pan.);
  • asmens tapatybės kortelės ar paso kopija;
  • fotonuotrauka (3x4 cm); 
  • apmokėtos stojamosios studijų įmokos kvitas;
  • pavardės keitimo dokumento, jei stojančio pavardė priėmimo metu kitokia, nei nurodyta asmens dokumentuose

Asmenys, kurie anksčiau studijavo ISM, norėdami dalyvauti klausytojų priėmime, turi Studijų skyriui pateikti šiuos dokumentus:

  • Rektoriaus įsakymu patvirtintos formos prašymą studijuoti klausytojo statusu ISM; 
  • asmens tapatybės kortelę arba pasą; 
  • apmokėtos stojamosios studijų įmokos kvitą
  • pavardės keitimo dokumento, jei stojančiojo pavardė priėmimo metu yra kitokia, nei nurodyta asmens dokumentuose

STUDIJŲ KAINA

Klausytojų studijų kaina priklauso nuo klausomų kreditų skaičiaus. Vieno Tarptautinės magistrantūros studijų ECTS kredito kaina yra 110 EUR.

KONTAKTAI
Tel.: +37061962308
E-mail: msc@ism.lt