Meniu

Priėmimas į papildomąsias studijas

Į papildomas studijas priimami absolventai, įgiję profesinį bakalauro kvalifikacinį laipsnį, ketinantys tęsti studijas atitinkamos studijų krypties magistrantūros studijose. .

Papildomose studijose paskaitos vyksta dienos metu kartu su ISM Vadybos ir Ekonomikos universiteto bakalauro studentais. 

Asmenys papildomose studijose studijuoja laisvojo klausytojo statusu. Studijuojantieji papildomose studijose studento statuso neįgyja. Asmenims baigusiems papildomas studijas yra išduodamas šių studijų baigimo pažymėjimas suteikiantis teisę stoti į ISM tarptautinės magistrantūros studijų programas.
 
Kolegijų absolventams norintiems įgyti bakalauro studijų kvalifikacinį laipsnįstudijų trukmė yra nustatoma individualiai ir ji priklauso nuo skirtumo tarp akademinių reikalavimų, keliamų ISM atitinkamos bakalauro studijų programos baigimui ir studijuojančiojo stojimo metu ISM įskaitytų akademinių reikalavimų.
 
Studijų kaina nustatoma pagal asmens klausomų ECTS kreditų skaičių. Vieno ECTS kredito kaina yra 79 EUR. 
 
Priėmimo į studijas taisyklės ir procedūros apibrėžiamos ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto priėmimo taisyklėse.
 

Priėmimo komisija Vilniuje:

Arklių g. 18, Vilnius

Tel.: (8 5) 2123960,

el.p. msc@ism.lt

Darbo laikas: 9.00 - 17.00 val.