Meniu

Finansai ir bendrovių valdysena

Mokslininkų grupės tyrimai yra grindžiami finansų ekonomikos, pramonės organizacijų ir tarptautinės ekonomikos teorijomis. Grupė nagrinėja valdysenos procesų ir struktūrų bei rinkų ir įmonių globalizacijos kontekste temas. Finansų srities tyrimai apima turto vertinimą, elgsenos finansus ir kiekybinių tyrimo metodų taikymą, nagrinėjamos problemos, susijusios su valdysena tarptautiniu, nacionaliniu bei įmonių lygmeniu, finansinio ciklo realioje ekonomikoje veiksniais ir kaita, įmonių strategijomis ir veiklos vertinimu, finansavimo instrumentais.

Tyrėjai: