Meniu

Politika ir valdysena

Politikos ir valdysenos tyrimų grupė taiko politinės sociologijos, lyginamosios politikos, ekonomikos ir viešosios politikos teorijas demokratijos kokybei, ES integracijai ir globalizacijai tirti. Įrodymais grįsti tyrimai apima virš-nacionalinę ir nacionalinę valdyseną, politinio, administracinio, ekonominio, žiniasklaidos ir socialinio elitų struktūras, nuostatas ir veiksmus Europos Sąjungoje (ES) ir Vidurio Rytų Europoje (VRE), lyčių lygybės politikas, jaunimo nedarbą, kolektyvinės atminties politiką, gerovės visuomenę, migraciją ir pilietybę, socialinį kapitalą, pasitikėjimą viešosiomis institucijomis, politinį dalyvavimą ir komunikaciją.

Tyrėjai: