Meniu

Vadovų magistrantūros studijos

Kodėl Jums verta studijuoti ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto Vadovų magistrantūroje? 
 
ISM Vadovų magistrantūros studijos aukščiausio ir viduriniojo lygio vadovams teikia žinių ir praktinių įgūdžių, būtinų sėkmingai veiklai vystyti globalioje verslo aplinkoje. Vadovams padedame suformuoti tvirtas funkcinių ir integracinių verslo valdymo sričių kompetencijas, paremtas skvarbiu vadybiniu mąstymu ir etinėmis vertybėmis. 
 
Siūlome laiko patikrintą klasikinės ir modernios vadybos mokslo ir praktikos derinį, kuris padės atskleisti kiekvieno vadovo ir lyderio potencialą, įtrauks į visą gyvenimą trunkančio mokymosi terpę. ISM Vadovų magistrantūros studijų vertę ir naudą gerai suvokia ir greitai pajunta tiek jų dalyviai, tiek juos finansuojančios įmonės.
 
ISM Vadybos ir ekonomikos universitete ruošiami iššūkius įveikiantys, įsipareigojantys bei atsakingus sprendimus priimantys vadovai, kuriantys ateities vizijas ir vedantys savo organizacijas į sėkmę!
 

Vienintelis tokio pobūdžio studijų modelis Lietuvoje

ISM Executive School Vadovų magistrantūros modelis yra adaptuotas pagal BI Norwegian Business School taikomą studijų modelį. Sėkmingai perėmę steigėjų iš Norvegijos patirtį, studijas nuolat papildome Lietuvos rinkai sukurtais moduliais. 

 

Individualiai formuojamas studijų planas

Vadovų magistrantūroje individualus studijų planas formuojamas laisvai pasirenkant tris pusmečio trukmės modulius; ketvirtas pusmetis skirtas magistro baigiamojo darbo rašymui. Kas semestrą rotacijos principu siūlomi šie studijų moduliai.

 

Modulių ypatumai

Studijuojant pirmąjį studijų modulį, privalomai išklausomas papildomas socialinių tyrimų metodų seminaras, parengiantis magistrantus tiriamųjų ir baigiamųjų darbų rašymui. 

Kiekviename modulyje magistrantai ne tik kartu dirba su dėstytojais per paskaitas, bet ir atlieka savarankiškas užduotis, rengia tiriamąjį darbą (grupinį projektą), orientuotą į realių praktinių problemų identifikavimą ir sprendimą, bei laiko baigiamąjį egzaminą. 

Studijuojant ketvirtąjį (baigiamąjį) modulį, rašomas bei ginamas individualus magistrantūros baigiamasis darbas.

Moduliai gali būti studijuojami pavieniui, net ir neklausant visos programos. Taip sudarome sąlygas kiekvienam vadovui atnaujinti konkrečios srities žinias nuolat besimokančioje bendruomenėje. 

 

Patogus studijų grafikas ir tempas

Studijos vyksta kas antrą penktadienį ir šeštadienį, nuo 9:00 iki 16:30 val. Studijos vyksta Vilniuje, ISM Vadybos ir ekonomikos universitete, Arklių g. 18.
Magistrantai vienu metu gali studijuoti vieną pasirinktą modulį, kuris trunka vieną semestrą. Išklausius bet kurį modulį, suteikiama galimybė daryti pertraukas.

 

Lanksčios studijų formos ir pažangūs metodai

ISM taikomas studijų modelis yra unikalus savo lankstumu: galite modeliuoti tik klausomą turinį, tiek pertraukas tarp studijų. Taikomais studijų metodais siekiama teorines vadybos žinias perteikti glaudžioje sąsajoje su praktinių valdymo problemų sprendimu. Studijų dalyviai interaktyvioje, dalykiškoje ir draugiškoje aplinkoje  analizuoja ir projektuoja vadybinius sprendimus, pagrįstus praktine profesionalių dėstytojų ir kolegų patirtimi bei naujausiomis teorinėmis žiniomis ir moksliniais metodais. ISM Executive School Vadovų magistrantūros studijos – tai integruotas pažinimo, mokymosi, patyrimo ir tobulėjimo procesas, paremtas partneryste, pasitikėjimu ir pagarba.

 

Svarbu! BI Norwegian Business School diplomas bus teikiamas tik studentams, kurie sėkmingai baigs Vadovų magistrantūros studijų programą iki 2020 m. rudens semestro pabaigos (magistro darbų gynimai ir diplomų teikimai numatomi 2021 m. sausį-vasarį). Šiuo metu studijuojančius studentus ir pertraukas darančius studentus skatiname atsakingai planuoti studijų tempą, jei jiems svarbus dvigubas diplomas.  Nuo 2019 m. rudens semestro įstoję studentai, pabaigę magistrantūros studijas, gaus ISM Verslo vadybos magistro diplomą. 

 

Vėliau Vadovų magistrantūros studijas baigusiems studentams bus išduodamas ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto Verslo vadybos magistro diplomas.