Meniu

ES kokybės projektas

ES projektas „Kokybės valdymo sistemos diegimas pagal EQUIS reikalavimus“

ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas 2011 - 2013 m. įgyvendino ES projektą „Kokybės valdymo sistemos diegimas pagal EQUIS reikalavimus“.  Projekto tikslas - vidinių universiteto kokybės užtikrinimo mechanizmų tobulinimas, kokybės vadybos modelio, parengto pagal tarptautines rekomendacijas, įdiegimas bei  universiteto pasirengimas EFMD (The Management  Development  Network) EQUIS akreditacijai gauti.
 
Projekto lėšomis universitete diegiama Kokybės vadybos sistema, apimanti visus universiteto lygmenis: institucinį, studijų programų ir studijų dalykų. Pertvarkydami kokybės vadybos sistemą, darbuotojai analizavo universitete vykstančius procesus, kitų universitetų patirtį,  universiteto misiją, viziją bei strategiją atitinkančių vidinės kokybės užtikrinimo sistemos vystymo būdus. Projekto dėka buvo  atnaujinti universiteto kokybės politikos principai ir parengtas EQUIS standartą atitinkantis kokybės užtikrinimo vadovas, kuriame aprašyti svarbiausi kokybės užtikrinimo procesai, priemonės ir instrumentai.
 
Vienas iš projekto rezultatų - leidinys "Kaip mes suprantame kokybę".

 

EQUIS – kas tai?

 

Universitetui nuolat tobulinant veiklos kokybės valdymo sistemą, vienas iš strateginių ISM  tikslų yra siekis, kad universitetui būtų suteikta Europos kokybės gerinimo sistemos EQUIS akreditacija, kuri dar kartą patvirtintų, kad  studijos ISM yra itin kokybiškos ir atitinka tarptautiniu mastu pripažintus mokymo standartus.  EQUIS vertinimą atlieka EFMD – tarptautinė Briuselyje įsikūrusi asociacija, vienijanti daugiau nei 730 narių iš 82 valstybių. Akredituojant yra vertinama visos institucijos bei jos padalinių veikla – studijų programos, moksliniai ir taikomieji tyrimai, vadovų mokymai, paslaugos bendruomenei, tarptautiškumas, studentų bei dėstytojų kompetencijos, resursai ir ryšys su verslo bendruomene. Šiuo metu EQUIS akreditaciją turi 138 mokslo ir studijų institucijų visame pasaulyje, kurios  sudaro vadybos ir verslo administravimo aukštųjų mokyklų elitą.