Meniu

Finansų apskaita (FIN101)

Dalyko anotacija

Dalyko turinys apima ekonominių įvykių identifikavimą, analizę, registravimo apskaitoje metodikas, apskaitos procesą, finansinių ataskaitų rinkinių parengimą. Finansinės apskaitos žinios yra būtinos visiems įmonių vadybininkams, ekonomistams, analitikams, vadovams, kurie naudoja finansinės apskaitos informaciją įvairiems sprendimams priimti. Finansinės apskaitos kursas pradedamas nuo svarbiausių apskaitos terminų analizės, sampratos, finansinių ataskaitų esmės. Vėliau detaliai supažindinama su trumpalaikio ir ilgalaikio įmonės turto, savininkų nuosavybės ir įsipareigojimų apskaitos metodais. Kurso pabaigoje yra analizuojami finansinių ataskaitų rinkiniai.

Dalyko tikslas

Pagrindinis finansinės apskaitos dalyko tikslas – suteikti profesines žinias visiems, kurie naudoja finansinių ataskaitų rinkinių informaciją: suprasti finansinės apskaitos sąvokas, suprasti apskaitos procesą, mokėti analizuoti finansinę informaciją, išmokti identifikuoti ekonominius įvykius ir parengti finansinių ataskaitų rinkinius. Išaiškinama kaip nustatyti įmonėje atliekamų ūkinių operacijų įtaką jos finansinei būklei ir apskaičiuoti veiklos rezultatus.

Dalyko studijų siekiniai

  • Gebėti įvardinti esminius buhalterinės apskaitos bruožus ir  pagrindinius finansinės apskaitos tikslus bei juos įgyvendinti.
  • Suvokti apskaitos procesą ir jo organizavimą.
  • Gebėti apskaityti pajamas, sąnaudas, ilgalaikį turtą, trumpalaikį turtą, nuosavą kapitalą ir įsipareigojimus. Nustatyti grynųjų pardavimų ir pirkimų koregavimo veiksnius. Gebėti atskirti pobalansinius įvykius ir juos atspindėti finansinių ataskaitų rinkiniuose.
  • Gebėti parinkti įmonės apskaitos politiką, atskiriant tris aspektus: organizacinį, techninį ir metodinį.
  • Gebėti sudaryti finansinių ataskaitų rinkinius ir įgyti praktinių kasdieninio apskaitos tvarkymo ir organizavimo įmonėje žinių.
Dalyko aprašas
Parsisiųsti