Meniu

Studijų kaina ir finansavimas

 

Studijų programa

Trukmė Semestro kaina

Semestro kaina su valstybės studijų stipendija (2020 m.)

Semestro kaina ISM absolventams Semestro kaina įmonių-mecenatų darbuotojams 
Tarptautinė rinkodara ir vadyba

2 metai

2475 EUR 999 EUR 1733 EUR 2104 EUR
Finansų ekonomika

2 metai

2475 EUR 999 EUR 1733 EUR 2104 EUR
Inovacijų ir technologijų vadyba

1,5 metų

3300 EUR 1824 EUR 2310 EUR

2805 EUR

Kviečiame žiūrėti video apie ISM Tarptautinės magistrantūros studijų finansavimo galimybes ČIA

Valstybės studijų stipendija

Stojantieji į ISM Tarptautinės magistrantūros studijų programas asmenys gali pretenduoti į valstybės nefinansuojamas (mokamas) studijų vietas ir valstybės nefinansuojamas studijų vietas su studijų stipendija. 2019 metais 34 aukščiausią konkursinį balą gavę studentai gavo net iki 50% siekiančią stipendiją, skirtą studijų mokesčiui padengti. Šiemet (2020 m.) planuojama, kad stojant į Finansų ekonomikos ir Tarptautinės rinkodaros ir vadybos studijų programas, stipendija dengs iki 60% kainos, o Inovacijų ir technologijų vadybos programoje iki 45% kainos. 


Nuolaidos ISM bakalauro studijų absolventams

ISM bakalauro laipsnį įgijusiems asmenims suteikiama 30 % nuolaida mokesčiui už studijas padengti. Stipendija automatiškai pratęsiama kiekvieną semestrą, jei studentas išlaiko visų dalykų egzaminus ir neturi nuobaudų, kaip apibrėžta Antrosios pakopos studijų nuostatuose.
 
Nuolaidos Įmonių-mecenatų darbuotojams
Įmonių-mecenatų darbuotojams skiriama 15% nuolaida studijų kainai. Nuolaida skiriama stojimo metu visam studijų laikotarpiui. Ji taikoma tuo atveju, jeigu įmonė 2018-2019 akademiniais metais skyrė paramą ISM Fondui pinigais, paslaugomis ar daiktais, kurių vertė yra 2000€ ir daugiau. Nuolaidos skyrimas įmonių-mecenatų darbuotojams yra nutraukiamas studentui išėjus akademinių atostogų. Papildomų studijų paslaugų kainai nuolaida įmonių-mecenatų darbuotojams netaikoma. Įmonių-mecenatų sąrašas:

Lietuvos valstybinio studijų fondo paskolos/socialinės stipendijos
ISM studentai gali gauti valstybės remiamas paskolas lengvatinėmis sąlygomis studijų kainai padengti. Studijų paskolos palūkanos pradedamos skaičiuoti tik baigus studijas, o paskolos grąžinimas prasideda praėjus metams po studijų baigimo, mokant ~75 EUR/mėn. dydžio įmoką, kuomet EURIBOR reikšmė yra prilyginama nuliui. Daugiau informacijos apie taikomas sąlygas rasite ČIA.
 
 
Norėdami gauti papildomos informacijos, susisiekite su priėmimo skyriumi:
El. paštas: msc@ism.lt
Tel. +370 619 62308