Meniu

SPRINT

 

Inovatyvios socialinės apsaugos  investicijos į ilgalaikę priežiūrą (Social Protection Innovative Investment in Long - Term Care - SPRINT)
 
ISM Vadybos ir Ekonomikos universitetas projekte dalyvauja kaip vienas iš 12 konsorciumo narių. Konsorciumą koordinuoja Londono ekonomikos ir politinių mokslų mokykla (School of Economics and Political Science). Jame dalyvauja pripažintos aukštojo mokslo ir tyrimų institucijos iš Belgijos, Danijos, Lenkijos, Jungtinės Karalystės, Portugalijos, Graikijos, Vokietijos, Vengrijos, Italijos ir Suomijos.
 
Projekto tikslas
 
Tai kompleksinis ir inovatyvus mokslinių tyrimų projektas siekiantis padėti spręsti sparčiai senėjančių  Europos gyventojų  problemas įgyvendinant inovatyvius ilgalaikės senyvo amžiaus žmonių globos projektus, įprasminti socialinių investicijų sąvoką taikant ją ilgalaikės priežiūros kontekste, pasiūlyti įvairiais būdais teikiamos ilgalaikės senyvų žmonių visoje Europoje priežiūros socialinių sąnaudų ir naudos vertinimo priemones.
 
Nauda universitetui ir bendruomenei
 
Tikimasi, kad SPRINT projektas prisidės prie socialinių iniciatyvų, užtikrinančių ilgalaikę senyvo amžiaus asmenų globą ir jų socialinę reintegraciją Lietuvoje skatinimo;  pateiks Lietuvos socialinių problemų, susijusių su sparčiai senstančia visuomene, analizę ir pasiūlys galimus jų sprendimo būdus. 
Šiuo projektu toliau plėtojamas ISM mokslinių tyrimų tarptautiškumas, įsitraukiant į Europos komisijos mokslinių tyrimų ir inovacijų programos Horizon 2020 veiklą bei stiprinant Universiteto bendradarbiavimą su tarptautiniais partneriais.
 
Trukmė: 2015 06 01 – 2018 05 31
Projekto biudžetas (bendras): 1,92 mln. eurų
Projekto vadovė: doc. dr. Virginija Poškutė