Meniu

ES valstybių narių elitų ir gyventojų požiūrių į ES raida (2004-2018)

 

ES valstybių narių elitų ir gyventojų požiūrių į ES raida (2004-2018)
Šis ISM Vadybos ir Ekonomikos universiteto profesorės daktarės Irminos Matonytės vadovaujamas tarptautinis mokslinių tyrimų projektas yra finansuojamas Lietuvos mokslo tarybos. Projekte dalyvauja mokslininkai iš pripažintų aukštojo mokslo ir tyrimų institucijų: Budapešto Corvinus universiteto (Vengrija), Jenos Frydricho Šilerio universiteto (Vokietija) , Almerijos universiteto (Ispanija), Sorbonos universiteto (Prancūzija).
 
Projekto tikslas
Pagrindinis mokslinis projekto tikslas – kitų ES valstybių narių kontekste išanalizuoti ir atskleisti politikos, aukščiausių rangų valstybės tarnybos ir žiniasklaidos elitų Lietuvoje bei visuomenės požiūrių į ES kaitą. Projekto esmė – tarptautinės palyginamosios tęstinės duomenų bazės, apimančios ES valstybių narių įvairių segmentų elitų ir visuomenės požiūrius, sukūrimas ir tos duomenų bazės informacijos akademinė analizė.
 
Nauda universitetui ir bendruomenei
Tyrimas aktualus moksliniu požiūriu, nes jame sistemingai renkami ir analizuojami ilgos laiko eilutės (2004-2016) lyginamieji ES valstybių narių duomenys, susiję su slinktimis, vykstančiomis politinio atstovavimo, europinės tapatybės ir supranacionalinės versus tarpvyriausybinės valdysenos srityse. Ypatingas dėmesys skiriamas skirtingų „nacionalinių“ socio-politinių reakcijų į finansinę-ekonominę krizę priežasčių ir pasekmių analizei. Tyrimo duomenys ir įžvalgos naudojami kuriant universiteto studijų medžiagą, rengiant pranešimus tarptautinėms ir nacionalinėms mokslinėms konferencijoms, konsultuojant Lietuvos viešosios politikos dalyvius, teikiant įžvalgas ir teminius komentarus Lietuvos žiniasklaidai. Projektas reikšmingas ir savo tarptautine bei tarpdisciplinine tinklaveika, nes didina Universiteto matomumą ir jo mokslinių kompetencijų Europos studijų, elitų tyrimų ir viešosios nuomonės tyrimų srityse pripažinimą.
 
Trukmė: 2015 04 01 – 2018 03 31
Projekto biudžetas: 99 925 eurų
Projekto vadovė: profesorė daktarė Irmina Matonytė