Meniu

Ekonomika ir politika

Tai viena populiariausių programų geriausiuose Didžiosios Britanijos, Airijos ir JAV universitetuose. Programos dėstytojų branduolį sudaro tokių garsių JAV aukštųjų mokyklų, kaip New York University, Duke University ir Johns Hopkins University absolventai bei pasaulinį pripažinimą pelnę Lietuvos ekonomikos ir politikos specialistai. Visos programos metu vienodas dėmesys skiriamas ekonomikos ir politikos sričių dalykams, siekiant juos analizuoti kaip visumą, taip suteikiant studentams unikalių įgūdžių ir savitą perspektyvą. Studijos vyksta anglų kalba, studijų trukmė – 3,5 metų.

Ekonomikos ir politikos studijos sudomins tuos, kuriems įdomus valstybės ar pasaulio ekonominis bei politinis gyvenimas. Studijų pagrindas – ekonomikos ir politikos sąsajų identifikavimas ir analizavimas, todėl studentai mokomi efektyviai taikyti žaidimų teorijos bei kokybinę ir kiekybinę duomenų analizę. Šių įrankių įvaldymas suteikia privalumų nusprendus tęsti studijas geriausiuose pasaulio universitetuose bei darbe neakademiniame sektoriuje.


ESMINIAI STUDIJŲ PRANAŠUMAI

 

 


PO STUDIJŲ JŪS GEBĖSITE:

 

  • taikyti ekonomikos teorijas bei teorinius modelius teorinėms ir praktinėms problemoms spręsti;
  • paaiškinti politinius ir ekonominius sprendimus, modeliuoti jų priėmimą, naudojant strategijos ir racionalaus pasirinkimo sąvokas;
  • prognozuoti politikos ir ekonomikos įvykius, remiantis naujausiomis politikos mokslų teorijomis;
  • apibūdinti tarptautinių santykių dėsningumus ir paaiškinti valstybių vidaus politikos ir tarptautinių santykių sąsajas;
  • apibūdinti tarptautinių ir nacionalinių politikos institucijų struktūrą ir jų poveikį politikų sprendimams;
  • palyginti Lietuvos ir užsienio politines institucijas; taikyti sisteminį, kritinį bei konstruktyvų mąstymą identifikuojant problemas ir jas sprendžiant. 

 

    

 

Doc. Dr. Vincentas Vobolevičius

Ekonomikos ir politikos programos direktorius

„Ši studijų programa atskleidžia sudėtingą bei intriguojančią sąveiką, tarp verslo, ekonomikos ir politikos. Studijų metu įgytas tvirtas teorinis pagrindas, platus žinių akiratis ir aštrus analitinis mąstymas leis programos absolventams pasiekti neeilinių rezultatų privačiame versle arba viešojoje tarnyboje bei tęsti studijas geriausiuose pasaulio universitetuose.​“

El.paštas: vincentas.vobolevicius@ism.lt

 

 


DVIGUBO DIPLOMO PROGRAMA

 

Praleidę vienerius studijų metus partnerių universitete, galėsite gauti ir BI Norwegian Business School (Norvegija) diplomą.

  

KARJEROS PERSPEKTYVOS

 

Programos absolventai gali specializuotis tarptautinės ekonomikos, viešojo administravimo ar politikos ir valstybės valdyme. Taip pat šios studijos yra puikus pagrindas visiems, siejantiems savo ateitį ir karjerą su valstybės, Europos ar pasaulio politinėmis-ekonominėmis organizacijomis.

 

ABSOLVENTŲ UŽIMAMOS POZICIJOS

 

 

ABSOLVENTŲ DARBOVIETĖS