Meniu

Bakalauro baigiamasis darbas (FIN120)

Bakalauro baigiamasis darbas – tai savarankiškas darbas, apibendrinantis bei gilinantis studijų metu įgytas žinias, gebėjimus ir mokėjimus bei pagrindžiantis suteikiamą finansų bakalauro kvalifikaciją. Bakalauro studijų baigiamasis darbas turinio ir analizės metodų požiūriu yra tiesiogiai ir netiesiogiai jungiantis įvairių disciplinų objektą į vieną visumą.

Bakalauro baigiamajame darbe tikslinga nagrinėti aktualias finansų rinkų ir institucijų bei finansines organizacijų problemas. Organizacija, kurios problema nagrinėjama baigiamajame bakalauro darbe, turi sutapti su praktikos vieta. Išimtys gali būti daromos šiais atvejais:

  1. studentas atlieka praktiką finansų rinkos institucijoje ar konsultacinėje bendrovėje (audito ar buhalterinės apskaitos bendrovėje, rinkos tyrimų bendrovėje ir pan.) ir analizuoja šios bendrovės klientų veiklą ar sprendžia problemą, aktualią bendrovės klientams. Ši situacija turi būti aiškiai aprašyta bakalauro baigiamajame darbe, paaiškinant praktikos vietos ir organizacijos, kurios problema nagrinėjama, nesutapimo priežastis.
  2. studentas atliko praktiką anksčiau (ne tą patį studijų semestrą, kai rengiamas bakalauro baigiamasis darbas) ir nebegali susirinkti duomenų toje pačioje vietoje (įmonė bankrutavo, pakeitė veiklos sritį, nutrūko studento ir įmonės santykiai). Tokiu atveju iš kitos organizacijos, kurios problema sprendžiama bakalauro baigiamajame darbe, pristatoma pažyma, jog pastaroji žino ir sutinka, kad apie ją būtų renkami duomenys ir rašomas bakalauro baigiamasis darbas. 

Bakalauro baigiamasis darbas rengiamas septintąjį studijų semestrą, jam skiriama 15 kreditų. Darbas gali būti rašomas lietuvių arba anglų kalba. 

Dalyko aprašas
Parsisiųsti