Meniu

Praktika (FIN119)

Dalyko anotacija

Tai praktinis kursas, skirtas pritaikyti žinias ir įgūdžius, įgytus studijų metu praktiniams finansų uždaviniams spręsti. Studentai, atliekantys praktiką verslo įmonėse, įsisavina praktinius organizacijų finansinės analizės aspektus. Studentai, atliekantys praktiką finansinėse institucijose, susipažįsta su jų funkcijomis, vykdoma veikla bei svarba finansų rinkose. Praktikos metu studentai gilinasi į įmonės ar finansų institucijos veiklai darančius įtaką vidinius ir išorinius veiksnius.

Praktikos metu studentai dirba pasirinktoje įmonėje ar institucijoje (organizacijoje). Yra galimi du įmonės pasirinkimo variantai:

 1. praktikos vietą susiranda pats studentas
 2. praktikos vietą gali padėti surasti ISM karjeros centras.

Bendra praktikos apimtis – 15 ECTS (405 valandos), iš kurių:

 1. praktika įmonėje – 360 valandų
 2. auditoriniai užsiėmimai – 10 val.:
 • paskaitos - 4 val.
 • grupinės konsultacijos  - 6 val.
 1. savarankiškas studento darbas – ataskaitos rengimas: 35 val.

Dalyko tikslai

Finansų praktika skirta praktiniams organizacijų ekonomikos aspektams įsisavinti.

Praktikos tikslai:

 • Patikrinti ir pagilinti studijų metu įgytas specialybės žinias
 • Įgauti savarankiškos profesinės veiklos įgūdžių
 • Susipažinti su praktikos institucijos struktūra, funkcijomis bei teikiamomis įsidarbinimo galimybėmis
 • Atlikti praktikos institucijos vidinių ir išorinių veiksnių ekonominę analizę
 • Identifikuoti Bakalauro baigiamajame darbe numatomą analizuoti problemą, surinkti duomenis bakalauro baigiamajam darbui.

Dalyko studijų siekiniai

 • Patikrinti ir pagilinti studijų metu įgytas specialybės žinias.
 • Susipažinti su praktikos institucijos struktūra, funkcijomis bei teikiamomis įsidarbinimo galimybėmis.
 • Identifikuoti Bakalauro baigiamajame darbe numatomą analizuoti problemą, surinkti duomenis bakalauro baigiamajam darbui.
 • Suteikti studentams praktinių įgūdžių, reikalingų sprendžiant realias organizacijų ekonomikos ar makroekonomikos problemas.
Dalyko aprašas
Parsisiųsti