Meniu

Bendravimo psichologija (HUM101, LT)

Dalyko anotacija

Bendravimo psichologijos kurso teorinėse paskaitose ir pratybų metu klausytojai supažindami su pagrindiniais bendravimo psichologijos teiginiais. Studentai  susipažindinami su suvokimo proceso ypatumais bendravimo procese; nagrinėja žodinio bendravimo ypatumus, jausmų psichologijos dėsningumus, nežodinio bendravimo įvairius aspektus. Klausytojai aptaria bendravimo įgūdžių svarba kasdienėje veikloje. Nagrinėjant konfliktų temą akcentuojamas konfliktų sprendimo gebėjimų vystymas. Pratybų metu dalyviai praktiškai patiria, kaip pasireiškia vienas ar kitas bendravimo psichologijos dėsnis. Praktiniai užsiėmimai skirti studentų individualių asmeninių savybių ir pasitikėjimo savimi analizei bei asmeninės veiklos valdymo būdų pasirinkimui.

Dalyko tikslas

Tai bendravimo psichologijos pagrindų kursas, skirtas bakalauro studijų programos studentams. Jo tikslas – suteikti studentams žinių apie tai, kaip galima pažinti save ir kitus, kokie yra sėkmingo tarpusavio bendravimo veiksniai, taip pat padėti praktiškai formuoti efektyvius bendravimo bei savęs pažinimo įgūdžius.

Dalyko studijų siekiniai

  • Gebėti įvardinti pagrindines socialinės psichologijos (bendravimo psichologijos) koncepcijas.
  • Gebėti analizuoti ir tirti psichosocialinę aplinką.
  • Gebėti analizuoti sėkmingo tarpusavio bendravimo veiksnius; formuoti efektyvius bendravimo įgūdžius; lavinti  savęs ir kitų pažinimo įgūdžius.
  • Gebėti reikšti mintis raštu ir žodžiu gimtąja kalba, bendrauti su specialistų ir ne specialistų auditorijomis; rengti psichosocialinius tiriamuosius darbus pagal etikos, kalbos ir rašto kultūros reikalavimus.
  • Gebėti taikyti kūrybinį bei kritinį -  konstruktyvų mąstymą problemų identifikavimui ir sprendimui.
  • Gebėti pritaikyti psichologijos teorijas įvairiose grupėse; išmanyti ir taikyti praktikoje psichologijos teorijų aspektus (bendrauniversitetinio išsilavinimo žiniomis efektyviai papildant vadybinį ar ekonominį išsilavinimą).
  • Gebėti bendrauti bei rezultatyviai dirbti grupėje ar komandoje.
Dalyko aprašas
Parsisiųsti