Meniu

Kiekybiniai sprendimų metodai (FUN118, LT)

Anotacija

Šio kurso turinys – matematinių modelių sudarymas ir analizė verslo, ekonomikos ir kitų socialinės bei politinės sferos sričių sprendimų priėmimo uždaviniams spręsti. Čia nagrinėjami kiekybiniai variantų atrankos, prognozavimo, optimizavimo, rizikos alternatyvų atrankos bei duomenų analizės metodai. Analizuojami pavyzdžiai apima daugelį veiklos sričių, kuriose kiekybinės analizės metodais grindžiamas veiklos alternatyvų pasirinkimas. Reikiami skaičiavimai atliekami kompiuterine skaičiuokle.

Dalyko tikslas

Šiuo kursu siekiama išlavinti:

  • struktūrinės ir algoritminės veiklos valdymo elgsenos pagrindus;
  • problemos modelio sudarymo ir analizės įgūdžius: suformuluoti problemą kaip uždavinį, apibrėžti jo tikslus ir parametrus, parinkti ir sukurti tinkamą uždavinio modelį, perkelti jį į kompiuterinę skaičiuoklę ir kiekybiškai pagrįsti problemos sprendimo alternatyvas;
  • duomenų analizės įgūdžius;
  • kompiuterinių skaičiuoklių vartojimo įgūdžius.

Dalyko studijų siekiniai

  • Gebėti sudaryti ekonomikos, finansų, verslo ir kitų socialinės sferos problemų matematinį modelį.
  • Gebėti pritaikyti tinkamus metodus matematiniam modeliui analizuoti, daryti kiekybiškai argumentuotas išvadas ir pasirinkti optimalią alternatyvą.
  • Gebėti matematinį modelį analizuoti kompiuterine skaičiuokle.
  • Gebėti kompiuterine skaičiuokle analizuoti didelius duomenų masyvus.
Dalyko aprašas
Parsisiųsti