Meniu

Rinkodaros principai (MNG103, LT)

Dalyko anotacija

Tai rinkodaros pagrindų kursas, kuriame nagrinėjami esminiai rinkodaros principai bei jų taikymo verslo organizacijose problematika. Kurso metu pristatomos įvairios rinkodaros strategijos bei modernios rinkodaros taktikos.

Kurso metu aptariamos skirtingos verslo orientacijos, pagrindiniai rinkodaros mikro ir makroaplinkos veiksniai bei įmonės reakcija į juos. Pateikiami vartotojų elgsenos pagrindai, analizuojami rinkos segmentų identifikavimo, tikslinių rinkų parinkimo, pasiūlymo rinkai pozicionavimo bei prekės ženklo formavimo klausimai.

Analizuojant rinkodaros komplekso elementus, koncentruojamasi ties prekės gyvavimo ciklo koncepcija, naujų prekių kūrimo, asortimento valdymo, kainodaros strategijomis ir metodais, paskirstymo kanalų projektavimu ir valdymu, rinkodaros komunikacijos procesu, atskirų rėmimo ir viešųjų ryšių veiksmų valdymu.

Kurso pabaigoje aptariami rinkodaros veiklos organizavimo įmonėje pagrindai, pristatomi paslaugų rinkodaros ir tarptautinės rinkodaros ypatumai.

Dalyko tikslas

Suteikti studentams esminių šiuolaikinės rinkodaros teorijos žinių bei jų praktinio pritaikymo įgūdžių ir taip sukurti pagrindus formuojant į rinką orientuotą mąstymą.

Dalyko studijų siekiniai

  • Suvokti rinkodaros suteikiamą pridėtinę vertę organizacijoms bei suprasti jos evoliuciją.
  • Gebėti analizuoti ir tirti mikro bei makro aplinkas, įžvelgiant svarbiausias rinkodaros grėsmes ir galimybes veikiančiam ar naujai kuriamam verslo vienetui, prekei ar paslaugai.
  • Gebėti įžvelgti rinkos galimybes ir siūlyti rinkai prekes ar paslaugas, atitinkančias vartotojų poreikius.
  • Nusakyti pagrindinius segmentavimo kriterijus, gebėti identifikuoti rinkos segmentą remiantis baziniais segmentų nustatymo būdais, pasirinkti tikslinę rinką bei tinkamiausią rinkos aprėpimo metodą.
  • Gebėti pritaikyti rinkodaros komplekso elementus tikslinei rinkai atsižvelgiant į mikro ir makro aplinką, prekės gyvavimo ciklą bei įmonės galimybes.
  • Gebėti sudaryti bazines rinkodaros išlaidų ir pajamų sąmatas metams.
  • Gebėti dirbti komandoje, efektingai ir kūrybingai spręsti praktines rinkodaros problemas, gebėti pristatyti savo darbo rezultatus raštu ir žodžiu, gebėti argumentuoti siūlomus sprendimus.
Dalyko aprašas
Parsisiųsti