Meniu

Logika (FUN121, LT)

Dalyko anotacija

Šiame įvadiniame logikos kurse nagrinėjami šio mokslo pagrindiniai klausimai, tokie kaip fakto ir proto tiesų skirtingumas, mintinių struktūrų formalios analizės prielaidos, pagrindiniai loginiai santykiai (tautologija, kontradikcija ir išvedamumas), išvestinio žinojimo loginio pagrįstumo klausimai, formalūs ir neformalūs reikalavimai įrodymui, pagrindiniai įrodymo metodai. Kurse supažindinama su paprasto kategorinio silogizmo teorija, išsamiai pristatoma ir taikoma teiginių logikos teorija. Didelis dėmesys skiriamas natūralios kalbos formalizavimo praktikai, kalbinių išraiškų vertimui į ekvivalentiškas išraiškas, samprotavimo bei įrodymo loginės analizės metodams, teiginių analizei neprieštaringumo požiūriu. Pagrindiniai kurse taikomi analizės metodai: matricų (teisingumo lentelių) metodas, tiesioginio, sąlyginio ir netiesioginio įrodymo metodai, Venno diagramų metodas.

Dalyko tikslas

Supažindinti studentus su teoriniais logikos mokslo pagrindais, pagrindiniais loginės analizės metodais bei jų taikymu.

Dalyko studijų siekiniai

  • Suvokti teorinius logikos mokslo pagrindus bei pagrindinius loginės analizės metodus.
  • Sugebėti atpažinti formalias ir neformalias logines klaidas samprotavime bei įrodyme.
  • Mokėti įvertinti, ar teiginiai (visų pirma - samprotavimo prielaidos / įrodymo argumentai) nėra prieštaringi.
  • Gebėti struktūriškai ir nuosekliai mąstyti.
  • Suvokti loginio išvedimo svarbą; atpažinti ir taisyti neformalias argumentavimo klaidas.
Dalyko aprašas
Parsisiųsti