Meniu

Praktika (ECO124)

Anotacija

Tai praktinis kursas, skirtas pritaikyti žinias ir įgūdžius, įgytus studijų metu praktiniams ekonomikos uždaviniams spręsti. Studentai, atliekantys praktiką verslo įmonėse, įsisavina praktinius organizacijų ekonomikos aspektus. Studentai, atliekantys praktiką valstybinėse institucijose, susipažįsta su jų funkcijomis, vykdoma veikla bei svarba valstybės ekonominės politikos vykdymo procese. Praktikos metu studentai gilinasi į įmonės ar institucijos veiklą įtakojančius vidinius ir išorinius veiksnius. Studentai, atliekantys praktiką verslo įmonėse parengia tos įmonės ekonominės analizės ataskaitą. Studentai, atliekantys praktiką valstybinėse institucijose, parengia šalies ekonominės analizės ataskaitą. Praktikos tvarkaraštyje nustatytu laiku studentas studijų skyriui pateikia ataskaitą.

Dalyko tikslai

Ekonomikos praktika skirta praktiniams organizacijų ekonomikos ar makroekonomikos aspektams įsisavinti. Praktikos metu studentai dirba pasirinktoje įmonėje ar institucijoje (organizacijoje). Yra galimi 2 įmonės pasirinkimo variantai:

  • praktikos vietą susiranda pats studentas;
  • praktikos vietą gali padėti surasti ISM karjeros centras.

Bendra praktikos apimtis – 15 kreditų (405 akademinių valandų), iš kurių:

  1. praktika įmonėje – 360 valandų;
  2. auditorinės valandos – 10 valandų;
  3. savarankiškas studento darbas – 35 valandos.
Dalyko aprašas
Parsisiųsti