Meniu

Kultūra ir menas (HUM132)

Kurso tikslas
Šiame kurse supažindinama su nuoseklia meno procesų ir kultūros raida, jų analizavimu, pasitelkiant šiuolaikines menotyros, estetikos, kultūros ir meno filosofijos metodologines priemones.
Meno kūrinio analizė. Šios dalies tikslas – išmokti analizuoti meno kūrinį, atskleisti jo sukūrimo prielaidas, struktūrą; apspręsti jo reikšmę bei išliekamąją vertę. Pasitelkiant analizavimo metodiką susipažįstama su meno raida nuo pirmykščio iki šiuolaikinio meno, kur europietiška kultūra lyginama su rytų. Kultūra. Kultūros ir žmogaus sąvoka tapatumo klausimas: deskripcija ir normatyvumas; šiuolaikinė kultūros samprata; kultūros kilmė: humanitariniai ir sociologiniai modeliai; visuomenės modernizacija ir postmodernizacija. Kūrybinių aktų ir kultūrų pažinimas – o vienas tų tikslų yra komunikacija – padės intensyviau integruotis į informatikos amžiaus kultūrinę erdvę.
 
Dalyko studijų siekiniai:
  • Gebėti teoriškai ir praktiškai identifikuoti, tipologizuoti ir palyginti meno kūrinius.
  • Gebėti nagrinėti meno procesų raidą.
  • Gebėti palyginti europietiška kultūrą su rytų kultūra.
  • Gebėti analizuoti meno kūrinį, atskleisti jo sukūrimo prielaidas, struktūrą; apspręsti jo reikšmę bei išliekamąją vertę.
  • Gebėti dirbti komandoje, gebėti pristatyti savo darbo rezultatus, gebėti argumentuoti priimtus sprendimus
Dalyko aprašas
Parsisiųsti