Meniu

Patariamoji taryba

Patariamoji taryba pataria Valdybai universiteto verslo strategijos formavimo klausimais ir stiprina universiteto bei verslo partnerystės ryšius, vadovaujantis socialinės atsakomybės principais.

Tarp Patariamosios tarybos narių yra universiteto verslo partneriai, verslo lyderiai ir entrepreneriai, kitų universitetui svarbių organizacijų atstovai.

Universiteto Patariamąją tarybą sudaro: 

  • Daniel Meile, „Nestlé Baltics“ generalinis direktorius
  • Bjørnar Lund, „DNB bankas“ Valdybos pirmininkas ir prezidentas
  • Sigutė Seemann, „Lindorff Business Services“ generalinė direktorė
  • Gerard Rog, „Palink“ generalinis direktorius