Meniu

Lyderystė

Apie viešojo kalbėjimo įgūdžių lavinimą ruošiantis baigiamajamai Lyderio kalbai plačiau skaitykite straipsnyje čia>>Šio studijų modulio metu apžvelgiamos lyderystės organizacijose esminės sąvokos, modeliai, teorijos bei praktikų patirtis. Studijų dalyviai supažindinami su naujausiais ir aktualiausiais praktiniais metodais, kurie įgalina identifikuoti, analizuoti ir vystyti studijuojančiųjų šiuolaikinės lyderystės stilių ir sampratą.

Studijų metu pateikiama daug pavyzdžių, o lyderystės principų taikymo mokomasi pasitelkiant patyriminius pratimus bei įgūdžių ir požiūrio ugdymo praktikas. Tai esminis visų 12 mėnesių studijų aspektas, padėsiantis studijų dalyviams pasikeisti. Šio modulio esmė - asmeninis ir profesinis tobulėjimas.

Modulio tikslas

Šio modulio tikslas – padėti Vadovų MBA programos studentams pasirengti lyderio vaidmeniui tiek nacionaliniu, tiek tarptautiniu mastu. Studijų metu ypač akcentuojamas gebėjimas vadovauti esant daugeliui suinteresuotųjų šalių bei gebėjimas sėkmingai įveikti sudėtingus lyderystės iššūkių aspektus, kylančius asmeniniame, organizacijos ir kituose lygmenyse. Studijuojantieji įgis teorinių ir praktinių lyderystės žinių, nagrinės ką reiškia būti veiksmingu, aktyviu ir atsakingu lyderiu bei praplės (pvz. nauji lyderystės įgūdžiai) ir pagilins (pvz. gilesni pažinimo gebėjimai) savąsias lyderystės kompetencijas.

Vienas iš svarbiausių Lyderystės studijų modulio tikslų – sukurti išskirtinę aplinką, skatinančią mąstyti ir diskutuoti bei palaikančią įvairias nuomones; aplinką, kurioje studijuojantieji galėtų pasidalinti savo neapčiuopiamomis ir sunkiai įvardijamomis žiniomis apie lyderystę, atsivertų naujoms teorijoms, principams ir modeliams bei ugdytų kritinio mąstymo įgūdžius tam, kad galėtų konstruktyviai diskutuoti apie dabartinių ir naujai populiarėjančių lyderystės principų privalumus ir trūkumus.

Tikimės, kad studijuojantieji galės įvardinti kokiais lyderiais jie nori tapti, kokia lyderystės samprata jiems yra priimtiniausia, ir atitinkamai sieks išsiugdyti tam reikiamą požiūrį bei būtinus įgūdžius. Šis studijų modulis parengtas, siekiant sužadinti ir padėti įgyvendinti apčiuopiamus studijų dalyvių, kaip lyderių, elgesio ir sampratos pokyčius. Visos modulio paskaitos, diskusijos bei užduotys yra skirtos šiam tikslui įgyvendinti.

 

Savo įžvalgomis apie lyderystę dalijasi ISM Vadovų MBA programos lyderystės modulio vadovė Lėda Turai-Petrauskienė.

 

Įžvalgomis apie lyderystę  XXI a. dalijasi tarptautinę patirtį turintis lektorius Alan Matcham:

 

Įžvalgomis apie lyderystę XXI a. dalijasi lyderystės konsultantas Dave Tullett:

 

Apie tai, kaip klimato kaita, technologijų pokyčiai, 4–oji industrinė revoliucija, nauji organizacijų reguliavimai, įstatymai keičia ir formuoja lyderystę plačiau skaitykite straipsnyje su lyderystės ekspertu Dave Tullet čia>>
 

Apie vadovų viešojo kalbėjimo įgūdžių lavinimą ruošiantis baigiamajai modulio Lyderio kalbai skaitykite straipsnyje čia>>