Meniu

Pokyčių ir inovacijų vadyba

Tarptautinis konsultacinis projektas vietoj baigiamojo magistro darbo

Šis modulis – baigiamasis Vadovų MBA studijų programos modulis, kuris apima visų studijų modulių paskaitose išmoktas teorines žinias ir praktinius pavyzdžius. Modulio metu sprendžiama tikra verslo situacija, kuri reikalauja taikyti naujai įgytas žinias ir įgūdžius.

Studijų dalyviai turi galimybę dalyvauti tikrame verslo konsultaciniame projekte Johanesburge ir Keiptaune (Pietų Afrikos respublika). Vizito metu studentai dirba komandomis jų pasirinktose organizacijose. Šiai užduočiai atlikti reikia pasitelkti kūrybiškumą, gebėjimus nustatyti problemos esmę ir ją spręsti, bei gebėjimą priimti sprendimus; taip pat reikės taikyti verslo, vadybos, pokyčių ir inovacijų valdymo žinias.

Modulis suburia studijų dalyvius į darnias komandas, kuriose itin svarbi tarpusavio parama ir mokymasis drauge. Taip ugdomi studijų dalyvių tiriamieji ir vertinimo įgūdžiai bei didinamas jų pasirinktos srities supratimas konkrečiame verslo kontekste.

Kiekvienam studijų dalyviui asmeniškai šis modulis suteiks galimybę įsivertinti mokymosi Vadovų MBA magistrantūros studijų programoje pažangą ir pritaikyti jos rezultatus savo darbe.

 

Modulio tikslas

Šio modulio tikslas – padėti studijų dalyviams labiau pasitikėti savimi organizacijose, kuriose jie dirba ar dirbs, įgalinti studijuojančiuosius taikyti Vadovų MBA magistrantūros studijų programoje įgytas žinias ir gebėti vadovauti, daryti įtaką bei veiksmingiau dirbti drauge su kitais žmonėmis.

 

Tarptautinis konsultacinis projektas

Konsultacinis projektas – itin intensyvi septynių dienų užduotis, kurios metu Vadovų MBA programos dalyviai dirba komandose, spręsdami klientų strategines problemas. Pasirengimas konsultaciniam projektui trunka mėnesį.

Pradžioje studijų dalyviai pasirenka įmones iš gana didelės solidžių organizacijų įvairovės, tuomet nustato pasirinkto verslo problemą bei teikia rekomendacijas jai spręsti. Projektai gali būti labai įvairūs, tačiau visuomet būtina atlikti gilų verslo šakos ir rinkos vertinimą, esminių problemų analizę, strateginių pasirinkimų apžvalgą ir vertinimą, pateikti rekomendacijas bei apsvarstyti  įgyvendinimo ir suinteresuotųjų šalių įtraukimo aspektus.

Taip pat svarbu ir tai, kad konsultacinio projekto metu studijų dalyviai supažindinami su kultūriniais verslo plėtojimo besivystančios ekonomikos šalyje iššūkiais; tad pasirinkti problemų nustatymo metodai ir įrankiai šioms problemoms spręsti turi atitikti būtent tokių šalių kontekstą. Konsultacinio projekto užduotis – pateikti organizacijoms naujas ir nešališkas įžvalgas. Taip yra sukuriami inovatyvūs sprendimai, turintys įtakos verslams, veikiantiems iššūkių nestokojančioje, nuolat kintančioje ir augančioje Johanesburgo ir Keiptauno (Pietų Afrika) verslo aplinkoje.

 

Apie ISM Vadovų magistrantų žinių taikymą organizacijose Keiptaune plačiau skaitykite straipsnyje čia>>