Meniu

Naujiena

Skelbiamas 2017 m. priėmimas į ISM doktorantūros studijas

Norinčius tapti akademinės bendruomenės dalimi ir siekti mokslininko karjeros, kviečiame į ISM doktorantūros studijas. 

Jeigu siekiate įgyti tarptautinės mokslinės patirties, norite spręsti aktualias mokslo problemas ir tapti ekonomikos arba vadybos ekspertu, kviečiame teikti dokumentus ir dalyvauti konkurse stipendijai gauti!

 

2017 m. priėmimo į Vadybos doktorantūrą terminai: 

Prašymų dalyvauti konkurse registracija: 2017 07 20 – 2017 08 17

Anglų kalbos testas (neturintiems TOEFL arba IELTS testo): 2017 08 21

Motyvacinis pokalbis: 2017 08 24 - 2017 08 25

Kviečiamųjų studijuoti sąrašo paskelbimas: 2017 08 25

Apeliacijų priėmimas: iki 2017 08 31

Apeliacijų svarstymas: 2017 09 01

Priimtųjų sąrašo paskelbimas: 2017 09 05

Studijų sutarties pasirašymas: iki 2017 09 12

Stojimo paraiškos teikiamos elektroninėje priėmimo sistemoje https://enroll.ism.lt

Stipendijos Vadybos programai:

Valstybės studijų stipendija nuolatinėms doktorantūros studijoms*

Stipendija yra skirta doktorantūros studijų kainai padengti ir doktoranto stipendijai (395,2 EUR/mėn) išmokėti. Kandidatuoti gali ES ir Europos ekonominės bendrijos piliečiai.

Valstybės studijų stipendija ištęstinėms doktorantūros studijoms*

 Skirta doktorantūros studijų kainai padengti. Kandidatuoti gali ES ir Europos ekonominės bendrijos piliečiai.

Tikslinė stipendija*

Skirta studijų kainai padengti ir studento stipendijai. Doktorantūros tyrimo tema: Evoliuciniai motyvai lemiantys su sveikata susijusių sprendimų priėmimą. Mokslinė vadovė Prof. dr. Justina Gineikienė. Stipendija finansuojama pagal Projektą (Nr.09.3.3-ESFA-V-711-01-0001) „Doktorantūros studijų plėtra“ įgyvendinamas pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ priemonę 09.3.3-ESFA-V-711 „Mokslininkų ir kitų tyrėjų gebėjimų stiprinimas“. 

 

Daugiau informacijos apie studijų programą, rasite čia >>>.

 

2017 m. priėmimo į Ekonomikos doktorantūrą terminai:

Prašymų dalyvauti konkurse priėmimas:  2017 07 03 – 2017 09 01

Doktorantūros komiteto posėdis, dalyvaujant stojantiesiems (motyvacinis pokalbis): 2017 09 11 – 2017 09 15

Doktorantūros komiteto posėdis, nedalyvaujant stojantiesiems: 2017 09 11 – 2017 09 15

Pretendentų informavimas apie konkurso rezultatus: 2017 09 20

Apeliacijų teikimas doktorantūros komitetui: 2017 09 21 – 2017 09 22

Apeliacijų teikimas doktorantūros institucijos, į kurią asmuo pretendavo, vadovui: 2017 09 22 – 2017 09 25

Pakviestųjų į doktorantūrą sąrašo skelbimas: 2017 09 28

Studijų sutarčių su doktorantūros institucija pasirašymas: 2017 09 29

Stipendija Ekonomikos programai

 • Valstybės studijų stipendija nuolatinėms doktorantūros studijoms *

Stipendija yra skirta doktorantūros studijų kainai padengti ir doktoranto stipendijai (395,2 EUR/mėn) išmokėti. Kandidatuoti gali ES ir Europos ekonominės bendrijos piliečiai.

 

* Sprendimas dėl stipendijų skyrimo priimamas konkursinės komisijos posėdžio metu, įvertinus kandidato konkursinio balo rezultatus.

Daugiau informacijos apie programą rasite čia >>>.

 

Dokumentai priimami: 303 kab.

Dėl papildomos informacijos, prašome kreiptis:

elzemarija.uzdavinyte@ism.lt

Mob. +370 686 68903