Meniu

Skaitykite studentų darbus

Visi geriausiai įvertinti ISM bakalauro ir magistro baigiamieji darbai bei daktaro disertacijos ar jų santrumpos yra talpinami ir saugomi Lietuvos akademinėje elektroninėje bibliotekoje eLABa.

Kaip ieškoti ISM baigiamųjų darbų?
1. Prie "visi ištekliai" pasirinkite "ISM Vadybos ir Ekonomikos universitetas";
2. Prie "visos dokumentų rūšys" pasirinkite norimą rūšį (pvz., bakalauro ar magistro darbai;
3. Į paieškos laukelį įrašykite "ISM". Taip matysite visus su ISM susijusius darbus, o taip pat galėsite filtruoti pagal metus, autorių bei raktinius žodžius pagal pateiktus kriterijus kairėje. 
 
Darbai šioje duomenų bazėje matomi keliais statusais:
1. Laisvai prieinami internete;
2. Prieinami tik institucijos intranete - priega jungiantis iš ISM patalpų arba per proxy serverį. 
 
Pasaulinė elektroninių baigiamųjų darbų duomenų bazė: Networked Digital Library of Theses and Dissertations (NDLTD).
 

Apie Lietuvos akademinę elektroninę biblioteką:

eLABa – tai nacionalinė Lietuvos akademinė elektroninė biblioteka, kurioje kaupiami ir viešai prieigai teikiami mokslo ir studijų dokumentai ir/arba jų metaduomenys. eLABa kuriama sujungiant nuo 1996 m. pildomus Lietuvos akademinių bibliotekų elektroninius katalogus, Lietuvos mokslo ir studijų institucijų publikacijų duomenų bazes (PDB), Lietuvos elektroninių tezių ir disertacijų duomenų bazę (ETD), Lietuvos virtualiąją biblioteką.