Meniu

Naujiena

Auga moterų, studijuojančių Vadovų MBA programose, skaičius

Remiantis naujausiu Vadovų MBA tarybos pranešimu, visame pasaulyje trečdalį visų Vadovų MBA studentų sudaro moterys. Nors moterų užimančių aukštas pareigas darbo rinkoje skaičius auga, vis dėlto aukščiausiuose postuose kol kas sėkmingiau įsitvirtinę vyrai.

Vadovų MBA taryba (angl. EMBAC) neseniai išleido savo metinės narių apklausos rezultatus, kurie rodo 2017 metais ženklų lyčių lygybės augimą darbo rinkoje. Apklausos rezultatai rodo, kad praėjusiais metais norinčių studijuoti Vadovų MBA (angl. Executive MBA) programoje moterų skaičius buvo didžiausias per visą organizacijos istoriją – iš visų Vadovų MBA studentų apie 30,1 procentų sudarė moterys. Ši augimo tendencija rodo, kaip pozityviai verslo švietimo sektorių veikia joje dirbančios ir dalyvaujančios moterys. Prie šios tendencijos taip pat prisideda šiuolaikinių Vadovų MBA programų siūlomos galimybės sėkmingai derinti studijas, karjerą ir šeimyninį gyvenimą.

Konkurencija vis dar nelygi

ISM Vadovų MBA programos vadovės Audronės Nakrošienės teigimu, nuolat besikeičiančioje verslo aplinkoje augantis skaičius moterų, užimančių vadovaujamas pareigas, džiugina. Vis dėlto, Europos darbo sąlygų tyrimai (EDST) rodo, kad nors pasaulinės tendencijos ir nuteikia optimistiškai, moterys dar labai stipriai atsilieka nuo vyrų.

„Nepaisant to, kad moterų vadovių skaičius didėja, tačiau moterys dažniau vadovauja jaunesniems, mažiau patyrusiems darbuotojams, o štai vyrai – vadovauja didesnėms organizacijoms ir ilgesnę patirtį turintiems darbuotojams. Moterys taip pat dažniau dirba pagal terminuotas darbo sutartis nei vyrai“, – sako ISM Vadovų MBA vadovė.

ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas yra pirmasis universitetas Lietuvoje, nuo rudens startavęs su pirmąja akredituota, Studijų kokybės vertinimo centro patvirtinta, Vadovų MBA studijų programa, kurioje studijuoja 29 procentai moteriškos lyties atstovių.

„Džiaugiamės, kad vis daugiau moterų Lietuvoje tampa vadovėmis, didėja ir moterų, norinčių studijuoti Vadovų MBA, skaičius. Jau dabar pastebime tendencijas, kad greičiausiai šiais metais priešingos lyties atstovių bus daugiau nei pernai įstojusių mokytis pirmojoje Vadovų MBA laidoje. Manau, kad tiek nuotolinio darbo galimybės, lanksčios tobulėjimo sąlygos, tiek ir šeimos derinimas su darbu moterims atvėrė didesnių karjeros galimybių, nes jau ir Lietuvoje galima puikiai derinti vaikų priežiūrą, darbą ir studijas, anksčiau grįžti į darbo rinką. Tyrimai rodo, kad vyrai dirba ilgesnes darbo valandas, viršvalandžius, kas, vertinant bendrą kontekstą, kiek padidina jų karjeros galimybes, tačiau remiantis naujausiomis tendencijomis, moterys nebedaro ilgos pertraukos karjeroje ir sparčiai kopia profesinio tobulėjimo laiptais“, – konkurencinį pranašumą įvardijo A.Nakrošienė.

Trūksta pasitikėjimo savimi

ISM Vadybos ir ekonomikos universitete nuo rudens studijas pradėjusi „Danske“ banko paslaugų verslo klientams departamento direktorė Natalija Selenkovienė sako, kad pasaulinės tendencijos aiškiai parodo – kuo aukštesnė vadovavimo pozicija, tuo mažiau moterų yra tame rate. Vis dėlto, moteris šių skaičių nesureikšmina ir teigia, kad tai didžia dalimi priklauso ir nuo moters lyderės savybių.

„Turėjau gyvenime situacijų, kai reikėjo įrodinėti ir užtvirtinti savo poziciją, bet taip pat manau, svarbu, ką pati moteris galvoja apie save kaip lyderę, vadovę, ir nesustoja siekti to, ko nori. Turbūt būtų neteisinga ir pernelyg naivu sakyti, kad siekti karjeros buvo labai lengva ir nereikėjo pastangų. Galbūt ne visada dirbdama svajojau tapti vadove, tiesiog stengdavausi atlikti savo darbą gerai ir nuolat tobulėti, prisiimti atsakomybę ir pasižiūrėti į sudėtingas situacijas kitaip. Taip pat noras sutelkti žmonės aplink bei pasiekti rezultatą sąlygojo mano apsisprendimą dėl tolesnės karjeros. Labai norėčiau paskatinti moteris drąsiai žengti karjeros laiptais, manau jokių apribojimų tam nėra“, – sako ISM Vadovų MBA studentė.

Daugiau nei 100 darbuotojų vadovaujanti N.Selenkovienė yra įsitikinusi, kad kiekvienas vadovas pereina tam tikrus etapus ir kiekviename iš jų laukia vis nauji iššūkiai. Svarbiausia – nuolat domėtis ir tobulėti, kad galėtum iš tikrųjų įkvėpti žmones ir būti pavyzdžiu, kuriuo šie norėtų sekti.

„Pradėjusi studijas ISM Vadovų MBA programoje įgijau naudingos vadovavimo patirties ir ieškojau būdų, kaip toliau tobulėti bei augti savo pozicijoje. Kai pamačiau ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto Vadovų MBA programą, beliko tik ryžtis dalyvauti konkurse.

Studijos man kasdien padeda ne tik darbe, bet ir atveria naujų galimybių, taip pat čia atrandu iš įpročio daromų dalykų patvirtinimą, kuriuos dariau, neklausdama savęs, kodėl reikėtų daryti būtent vienaip ar kitaip. Žinoma, labiausiai vertinu mūsų studentų grupės patirtį ir požiūrį – iš jų semiuosi daug daugiau negu galėjau įsivaizduoti“, – sako N.Selenkovienė.

Šiemet studijas baigsiantys šios programos vadovai turės unikalią galimybę rengti konsultacinį projektą išvykos į Pietų Afriką metu. Ten bus supažindinti su kultūriniais verslo plėtojimo besivystančios ekonomikos šalyje iššūkiais ir metodais, kuriais naudojantis reikės įvertinti ir suprasti išsivysčiusių ar besivystančių šalių inovacijų galimybes. Teoriniai verslo ir vadybos problemų sprendimo metodai bus išmėginti iššūkių nestokojančiomis ir kintančiomis verslo aplinkos sąlygomis Keiptaune.

Sėkmingai studijas baigusiems asmenims bus suteiktas Verslo administravimo magistro laipsnis. Dalyviai į programą atrenkami konkurso būdu, paraiškos priimamos iki 2018 m. gegužės 31 d. Numatoma studijų pradžia – 2018 m. rugsėjo mėnesį.

Daugiau informacijos apie MBA programą rasite: https://www.ism.lt/en/executive-mba/

Priėmimo dokumentus pateikti galite čia: https://my.ism.lt