Meniu

Abstrakcija ir realybė (HUM109)

Dalyko anotacija

Šiame kurse supažindinama su nuoseklia meno procesų raida, jų analizavimu, pasitelkiant šiuolaikines menotyros, estetikos ir meno filosofijos metodologines priemones.

Kursas susideda iš trijų dalių:

1.     Meno kūrinio analizė. Šios dalies tikslas – išmokti analizuoti meno kūrinį, atskleisti jo sukūrimo prielaidas, struktūrą; apspręsti jo reikšmę bei išliekamąją vertę. Bus nagrinėjamos šios pagrindinės temos: Turinys ir forma. Šviesa ir spalva. Kompozicija. Stilius. Grožis ir tiesa. Regimybė ir realybė. Kūrėjo valia ir spontaniškumas. Meno santykis su mitu, religija ir civilizacija.

2.     Meno raida. Pasitelkiant analizavimo metodiką susipažįstama su meno raida nuo pirmykščio iki šiuolaikinio meno, kur europietiška kultūra lyginama su rytų.

3.     Kūryba. Kuriama tapybinėmis, skulptūrinėmis priemonėmis. Akcentuojamos tikroviškumo–abstraktumo, regimybės–realybės projekcijos mene. Kūrybiškumo ugdymas, o vienas jų tikslų yra komunikacija – padės intensyviau integruotis į informacinių technologijų amžiaus kultūrinę erdvę.

Dalyko tikslas

Kūrybinių aktų pažinimas – o vienas tų tikslų yra komunikacija – padės intensyviau integruotis į informatikos amžiaus kultūrinę erdvę.

Mokymosi pasiekimai

  • Gebėti teoriškai ir praktiškai identifikuoti, tipologizuoti ir palyginti meno kūrinius;
  • Gebėti nagrinėti meno procesų raidą;
  • Gebėti palyginti europietiška kultūrą su rytų kultūra;
  • Gebėti analizuoti meno kūrinį, atskleisti jo sukūrimo prielaidas, struktūrą; apspręsti jo reikšmę bei išliekamąją vertę;
  • Gebėti dirbti komandoje, gebėti pristatyti savo darbo rezultatus, gebėti argumentuoti priimtus sprendimus.
Dalyko aprašas
Parsisiųsti