Meniu

Naujiena

Finansavimas

Stojamoji studijų įmoka:

Stojimo mokestis yra 100 EUR. 
Stojimo mokestis mokamas į žemiau nurodytą ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto sąskaitą, o mokėjimą patvirtinantis kvitas pateikiamas kartu su kitais dokumentais pasirašant studijų sutartį. Stojimo mokestis nutraukus studijų sutartį negrąžinamas.

Stojimo mokesčio kvito užpildymo rekvizitai:

Gavėjas: ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas
Adresas: Aušros Vartų g. 7A
Gavėjo bankas: AB DNB bankas
Sąskaita: LT574010049500436891
Banko kodas: 40100
Sutrumpintas įmokos, mokesčio pavadinimas - stojimo administravimo mokestis
Mokėtojo kodo skiltyje įrašyti savo vardą bei pavardę
Įmokos suma –  100 EUR.

Visais priėmimo ir studijų klausimais kviečiame kreiptis: 

Tel. +37061301131
El. paštas: emba@ism.lt