Meniu

Naujiena

ISM universitetas jungiasi į Europos universitetų tinklą

ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto rektorius dr. Dalius Misiūnas drauge su kitų universitetų atstovais Paryžiuje pasirašė EU4E (angl. European University for Enterpreneurs) memorandumą, kuriuo įtvirtintas susitarimas kartu dalyvauti Europos Komisijos verslumo skatinimui inicijuotame projekte „Europos universitetai”.

Bendros iniciatyvos imtis sutarusios šalys įsipareigojo teikti paraišką dėl modernias aukščiausio lygio verslumo studijas garantuojančio Europos universiteto kūrimo. ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto rektorius dr. D. Misiūnas pažymi, kad sumanymą įgyvendinančios valstybės savo studentams siekia suteikti galimybę gauti geriausią tarptautinį išsilavinimą bei Europos universitete žinių ir praktikos semtis iš profesionaliausių pasaulio akademikų bei mokslininkų. 

„Buvimą tarptautiniame aukštųjų mokyklų tinkle laikome itin svarbia strategine kryptimi, tad pasirašydami memorandumą padėjome pamatus stipriam bendromis vertybėmis, vizija ir strategija besivadovaujančiam Europos universitetų tinklui”, – sako ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto rektorius.

Drauge su ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto rektoriumi dr. D. Misiūnu EU4E memorandumą pasirašė ESCP Europe Paryžiaus padalinys (ESCP Europe Paris Campus), ESCP Europe Berlyno padalinys (ESCP Europe Berlin Campus), Kozminski universitetas Lenkijoje, Mondragon universitetas Ispanijoje, Portugalijos katalikų universitetas (Portuguese Catholic University) ir Oulu universitetas Suomijoje.

ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto studentams tarptautinė patirtis bei žinios perteikiamos sistemingai bei kryptingai bendradarbiaujant su dėstytojais iš užsienio. Šiuo metu net 37 procentai universitete paskaitas skaitančių akademikų atvykę iš kitų valstybių. Universiteto mokslinę bendruomenę kartu su vizituojančiais dėstytojais ir tyrėjais sudaro 110 akademikų. ISM universitetas taip pat turi daugiau nei 100 universitetų partnerių visuose pasaulio žemynuose.

„Mūsų dėstytojai tobulinosi geriausiose pasaulio švietimo įstaigose: Oxfordo, Harvado, Niujorko bei kituose prestižiniuose universitetuose. Jie nuolat kelia savo kvalifikaciją, stažuojasi Lietuvoje ir užsienyje, o sukauptą patirtį ir žinias perduoda ISM studentams. Tad studijos ISM suteikia tarptautinę patirtį, aukštą kvalifikaciją bei atveria kelią į tarptautinę karjerą”, – sako ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto rektorius dr. Dalius Misiūnas.

Europos Komisijos projekto „Europos universitetai” tikslas – sutelkti originaliai, nestandartiškai mąstančius žmones, kurie būtų pasiruošę spręsti dabarties ir ateities iššūkius. Šiuo projektu ketinama sudaryti Europos universitetų tinklą, kuris studentams sudarytų galimybę laipsnį gauti studijas derinant keliose ES šalyse. Tikimasi, kad šios iniciatyvos dalyviai drauge įgyvendins bendrąją ilgalaikę švietimo strategiją, remsis ta pačia vizija ir vertybėmis, bendradarbiaudami tarp įvairių sričių viena kitą sustiprins. Taip pat ketinama užtikrinti, kad studentai bei darbuotojai galėtų tiek fiziškai, tiek virtualiai laisvai judėti tarp universitetų-partnerių, taip drauge vieni iš kitų mokytis, perimti gerąją patirtį bei vykdyti tyrimus.

ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas yra pirmasis privatus universitetas Lietuvoje įkurtas 1999 m. Universitete vykdomos bakalauro, magistrantūros ir doktorantūros studijos, taip pat magistrantūros programos aukščiausio lygio vadovams. Studentams suteikiama galimybė gauti dvigubą diplomą „BI Norwegian Business School“, „Inseex Bordeaux“, „KEDGE, Business School“, „Linneaus University“, „Illinois Institute of Technology“, „Tias School for Business and Society“, „Tilburg University“. ISM yra įvertintas Tarptautine kokybės akreditacija (IQA), kurią suteikė  Vidurio ir Rytų Europos vadybos plėtros asociacija (CEEMAN), taip pat pretenduoja gauti AACSB akreditaciją.