Meniu

Irmina Matonytė
Telefonas: 
+370 5 2123960
Trumpas aprašymas (mini CV): 

Politologijos profesorė Irmina Matonytė dėsto politikos, politikos sociologijos, elitų ir lyderystės, Europeizacijos, viešosios politikos proceso, šiuolaikinių komunikacijos priemonių tyrimo kursus. Plačiai daug publikuoja (lietuvių, anglų, prancūzų, rusų ir baltarusių kalbomis) pripažintuose tarptautiniuose ir nacionaliniuose mokslo žurnaluose (Europe-Asia Studies, Journal of Baltic Studies, Communist and Post-Communist Studies, Politologija, Parlamento studijos ir pan.) bei kolektyvinėse monografijose apie europinę tapatybę, ES, politinę lyderystę, koalicines vyriausybes ir elitus, moteris politikoje, pilietinę visuomenę Lietuvoje, Lenkijoje, Latvijoje, Estijoje, Moldovoje, Vengrijoje, Baltarusijoje. Irmina Matonytė mokslo tiriamąjį darbą yra dirbusi ir dėsčiusi Norvegijos, JAV, Prancūzijos, Vokietijos, Latvijos, Rusijos, Ispanijos universitetuose. 2005-2010 m. buvo Lietuvos politologų asociacijos prezidentė (nuo 2011 ji yra LPA  vice-prezidentė). 2006-2012 m. buvo Tarptautinės Politologų Asociacijos (IPSA, Montreal, Kanada) Valdybos narė, ‘Nariai ir dalyvavimas’ pakomitečio pirmininkė. Nuo 2008 - Europos mokslo fondo (ESF) ekspertė.Irmina Matonytė ISM dėsto BA “Economy and Politics” programoje bei konsultuoja doktorantus. Suteiktas 2013 Metų tyrėjo apdovanojimas.

Tyrimų sritys:
- Valdysena ir elitai (pokomunistinės politinio, ekonominio, žiniasklaidos ir socialinio elitų transformacijos Baltijos šalyse, Lenkijoje, Vengrijoje, Baltarusijoje, Moldovoje; nacionalinių elitų europeizacija ES valstybėse narėse; koalicinių vyriausybių formavimas, veikla ir išardymas);
- Viešoji politika (ypač lygių galimybių, socialinės paramos, pilietinės visuomenės plėtros, pilietinės žiniasklaidos srityse);
- Moterys ir galia (lyties aspektai rinkimų kampanijose, moterys-lyderės politinėse ir verslo organizacijose).
 
Dėstymo sritys:
- Politikos sociologija (aktoriaus perspektyva);
- Lyginamoji politika (institucionalizmas, diskursyvusis institucionalizmas);
- Pilietinės visuomenės plėtra;
- Viešosios politikos procesas (sprendimų rengimas, priėmimas, įgyvendinimas, monitoringas, vertinimas).

Publikacijos

Matonytė, I., Kazlauskaitė, R. ir Poškutė, V. (2019). Ilgalaikė senyvo amžiaus asmenų globa Lietuvoje: visuomenės nuostatos ir paslaugų teikėjų požiūriai.

Matonytė, I., Kazlauskaitė, R. ir Poškutė, V. (2019). Ilgalaikė senyvo amžiaus asmenų globa Lietuvoje: visuomenės nuostatos ir paslaugų teikėjų požiūriai. Socialinė teorija, empirija, politika ir praktika, 18, 74-95. doi:10.15388/STEPP.2019.5

Poškutė, V., Kazlauskaitė, R., Matonytė, I., & Ramonienė, L. (2019). Caring is sharing: stakeholder collaboration in long-term care of older persons in Lithuania.

Poškutė, V., Kazlauskaitė, R., Matonytė, I., & Ramonienė, L. (2019). Caring is sharing: stakeholder collaboration in long-term care of older persons in Lithuania. In ICPP4 (pp. 1-1). Montreal: International Public Policy Association. Retrieved 2019, August 01, from http://www.ippapublicpolicy.org/conference/icpp4-montreal-2019/panel-lis...

Poškutė, V., Kazlauskaitė, R., Matonytė, I., & Ramonienė, L. (2018). Stakeholder engagement and collaboration in long-term care of older persons in Lithuania: Key stakeholders perceptions of synergy possibilities and barriers.

Poškutė, V., Kazlauskaitė, R., Matonytė, I., & Ramonienė, L. (2018). Stakeholder engagement and collaboration in long-term care of older persons in Lithuania: Key stakeholders perceptions of synergy possibilities and barriers.

Matonytė, I., Šumskas, G. ir Gaidys, V. (2018). Europietiškumo rakursai: Lietuvos elitų bei gyventojų požiūriai ir žvilgsnis į kitas Europos šalis.

Matonytė, I., Šumskas, G. ir Gaidys, V. (2018). Europietiškumo rakursai: Lietuvos elitų bei gyventojų požiūriai ir žvilgsnis į kitas Europos šalis. Kaunas: Technologija. doi:10.5755/e01.9786090214763

Matonytė, I., Morkevičius, V., Lašas, A. ir Jankauskaitė, V. (2017). Grėsmių visuomenės gerovei suvokimas: socialinio optimizmo, socialinio ir institucinio pasitikėjimo bei pasitikėjimo savimi įtaka.

Matonytė, I., Morkevičius, V., Lašas, A. ir Jankauskaitė, V. (2017). Grėsmių visuomenės gerovei suvokimas: socialinio optimizmo, socialinio ir institucinio pasitikėjimo bei pasitikėjimo savimi įtaka. Politologija, 1, 3-55.

Matonytė, I., & Šumskas, G. (2017). Drivers of euroenthusiasm of national political elites: the test of the EU economic crisis.

Matonytė, I., & Šumskas, G. (2017). Drivers of euroenthusiasm of national political elites: the test of the EU economic crisis. Corvinus Journal of Sociology and Social Policy, 8(3), 115-149.

Matonytė, I., Bernatavičiūtė, G., & Šumskas, G. (2016). The Dynamics of Europeanness of Lithuania’s Media Elite (2008–2015).

Matonytė, I., Bernatavičiūtė, G., & Šumskas, G. (2016). The Dynamics of Europeanness of Lithuania’s Media Elite (2008–2015). Journalism Research, 10(10), 21-51.

Matonyte, I., Šumskas, G., & Morkevičius, V. (2016). Europeanness of Lithuanian Political Elite: Europhilia, Russophobia and Neoliberalism.

Matonyte, I., Šumskas, G., & Morkevičius, V. (2016). Europeanness of Lithuanian Political Elite: Europhilia, Russophobia and Neoliberalism. Historical Social Research, 41(4), 150-172.

Matonyte Irmina. Lithuania.

Matonyte Irmina (2015). Lithuania. Book chapter, in Viola Donatella (ed.) Routledge Handbook of European Elections, Routledge, p. 345-389. 

Matonyte Irmina (2015). La Lituanie.

Matonyte Irmina (2015). La Lituanie// Brack Nathalie, Jean-Michel Waele (de), Jean-Benoît Pilet (eds.) Les démocraties européennes: approches comparées des systèmes politiques nationaux, Paris, Armand Colin, 3 édition, p. 261-279. 

Matonytė I. (2015). National and European gender equality legislation. A mismatch of agendas and hesitant feminism in Lithuania.

Matonytė I. (2015). National and European gender equality legislation. A mismatch of agendas and hesitant feminism in Lithuania, in Galligan Yvonne (ed.). States of  Democracy. Gender and Politics in the European Union, Routledge, 147-168.

Matonytė, Irmina;  Vobolevičius, Vincentas. Politinių partijų dalyvavimas koalicinėse vyriausybėse:  atspindžiai nacionalinėje Lietuvos žiniasklaidoje (1996–2013)

Matonytė, Irmina;  Vobolevičius, Vincentas. Politinių partijų dalyvavimas koalicinėse vyriausybėse:  atspindžiai nacionalinėje Lietuvos žiniasklaidoje (1996–2013). Parlamento studijos: mokslo darbai. Vilnius: Lietuvos Nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2014, Nr. 16, p. ISSN 1648-9896. 

Matonytė, Irmina. Lithuanian parliamentary elites after 1990: dilemmas of political representation and political professionalism. Parliamentary elites in Central and Eastern Europe.

Matonytė, Irmina. Lithuanian parliamentary elites after 1990: dilemmas of political representation and political professionalism. Parliamentary elites in Central and Eastern Europe. London: Routledge., 2014, p. 145-168. ISBN 978-0-415-8434-1.

Matonytė, Irmina. The elites' games in the field of memory: insights from Lithuania.

Matonytė, Irmina. The elites' games in the field of memory: insights from Lithuania. History, Memory and Politics in Central and Eastern Europe. Palgrave Macmillan, 2013, p. 105-120.

Matonytė, Irmina; Chulitskaya, T. The third sector and political communication in Belarus: highlights on the topic of social policies from the presidential campaign 2010.

Matonytė, Irmina; Chulitskaya, T. The third sector and political communication in Belarus: highlights on the topic of social policies from the presidential campaign 2010. Lithuanian Annual Strategic Review. Volume 10, Issue 1, Pages 235–263, ISSN (Online) , ISSN (Print) 1648-8024, DOI: 10.2478/v10243-012-0020-5, January 2013, Copyright © 2011–2013 by Walter de Gruyter GmbH.

Matonytė, Irmina. Политическое переосмыслениесоветского прошлого: установки и действия литовских элит = Political reconsideration of the soviet past: attitudes and actions of the lithuanian elites.

Matonytė, Irmina. Политическое переосмыслениесоветского прошлого: установки и действия литовских элит = Political reconsideration of the soviet past: attitudes and actions of the lithuanian elites. Балтийский регион. 2013. № 3 (17). С. 120-134. Doi:10.5922/2074-9848-2013-3-9.

Matonytė, Irmina; Gerazimaitė, Greta. Koalicinių vyriausybių morfologija: akademiniai postulaitai,Vakarų Europos patirtys ir atvejai Lietuvoje.

Matonytė, Irmina; Gerazimaitė, Greta. Koalicinių vyriausybių morfologija: akademiniai postulaitai,Vakarų Europos patirtys ir atvejai Lietuvoje. Parlamento studijos, 2013, Nr. 14, ISSN 1648-9896, p. 11-39.

Matonytė, Irmina.; Bučaitė-Vilkė, J. Lithuanian's unnoticed transposition: invisible gender democracy.

Matonytė, Irmina.; Bučaitė-Vilkė, J. Lithuanian's unnoticed transposition: invisible gender democracy. Deliberative Processes and Gender Democracy: case studies from Europe. Oslo: ARENA, 2012, no. 1/12, p. 163-206. ISBN (print) 978-82-93137-38-2 / ISNB (online) 978-82-93137-88-7.

Matonyte, I., Klementjeviene, A. (2011). Ne Europos šalių mokslininkų integracija Lietuvos universitetuose.

Matonyte, I., Klementjeviene, A. (2011). Ne Europos šalių mokslininkų integracija Lietuvos universitetuose. Viešoji politika ir administravimas / Public policy and administration, 10, 1, p. 79-90. ISSN 1648-2603.

Matonyte, I., Palidauskaite, J. (2011). Studentų praktika: nuo konceptualizavimo link jos atlikimo Lietuvos savivaldybėse vertinimo.

Matonyte, I., Palidauskaite, J. (2011). Studentų praktika: nuo konceptualizavimo link jos atlikimo Lietuvos savivaldybėse vertinimo. Viešoji politika ir administravimas/ Public policy and administration, 10, 2, p. 299-311. ISSN 1648-2603.

Matonyte, I., Mejere, O. (2011). Politinio atstovavimo galimybių plėtra? Lietuvos parlamentarų požiūrio į moterų kvotas analizė.

Matonyte, I., Mejere, O. (2011). Politinio atstovavimo galimybių plėtra? Lietuvos parlamentarų požiūrio į moterų kvotas analizė. Parlamento studijos, 10, p. 51-65. ISSN 1648-9896.

Матоните И., Виктор М. (2010) Россия, Турция и США как внешние угрозы единству Европейского союза: анализ взглядов национальных элит.

Матоните И., Виктор М. (2010) Россия, Турция и США как внешние угрозы единству Европейского союза: анализ взглядов национальных элит , Palitychnaja sfera, Minsk, 2010, No 4. ISSN 1819-3625

Matonytė, I. (2010) From liberal to predatory mass media in post-communist Lithuania.

Matonytė, I. (2010) From liberal to predatory mass media in post-communist Lithuania. Žurnalistikos tyrimai, Nr. 2, p. 159-176. ISSN 2029-1132.

Matonytė, I. (2010) Lietuvos Seimo narės: kas ir kaip vyksta keičiantis politinio atstovavimo tradicijoms ir organizacinėms struktūroms.

Matonytė, I. (2010) Lietuvos Seimo narės: kas ir kaip vyksta keičiantis politinio atstovavimo tradicijoms ir organizacinėms struktūroms. Lyčių studijos ir tyrimai, Nr.4, p. 6-19. ISSN 1822-6310.