Meniu

Lilija Vilkancienė
Telefonas: 
+370 5 2123960
Trumpas aprašymas (mini CV): 

Lilija yra dirbusi Vilniaus Universitete dėstytoja bei Valstybės Institucijų Kalbų Centre dėstytoja ir direktorės pavaduotoja, vadovavusi ES tarptautiniams projektams, kurių tikslas – rengti mokomąją medžiagą specialiosios anglų kalbos mokymui. Keli šių projektų yra “Linguapeace Europe”, skirtas taikos palaikymo kariams, URLASE – geležinkelių darbuotojams. 2004-2006 metais Lilija Vilkancienė, kaip dėstytoja dalyvavo Britų Tarybos projektuose, skirtuose Žmogaus teisių mokymui Lietuvoje bei Integruoto dalyko ir kalbos mokymui (CLIL). 2007-2012 metais dėstė vasaros kursuose mokytojams NILE, Norwich kalbų mokymo institute Didžiojoje Britanijoje, kur dėstė Integruoto dalyko ir kalbos mokymo (CLIL) metodiką. 2011-2012 m. vadovavo Integruoto kalbos ir dalyko mokymo plėtros Lietuvoje projektui Vilniaus Universiteto Užsienio kalbų institute. Lilija yra dviejų kalbos mokytojų asociacijų Lietuvoje narė – LAKMA (Lietuvos anglų kalbos mokytojų asociacija) bei LKPA (Lietuvos kalbų pedagogų asociacija).

Tyrimų sritys:
- Kalbų mokymo bei integruoto mokymo didaktika.
 
Dėstymo sritys:
- Verslo anglų kalba.