Meniu

Naujiena

Darbus pradeda nauja ISM Fondo valdyba

Švietimo filantropijos tradicijas Lietuvoje vystanti paramos organizacija ISM Fondas išsirinko naują valdybą.  Jos pirmininko pareigas pradeda eiti doc. dr. Nerijus Pačėsa, buvęs ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto rektorius, „Erudito“ licėjaus įkūrėjas  ir vadovas.

Naujajai valdybai taip priklauso ISM universiteto absolventai: sertifikuota profesinio augimo ir komandų efektyvumo konsultantė, lektorė Lina Danienė, „BIOK laboratorija“ direktorė ir savininkė Romualda Stragienė, biuro baldų projektavimo ir gamybos „Ergolain“ grupės savininkas Romualdas Bėkšta, komunikacijos agentūros „Fabula Hill+Knowlton Strategies” direktorė ir partnerė  Raminta Rimkienė, UAB „ME investicija“ investicijų valdymo direktorius  ir „Auga“ valdybos narys Tomas Krakauskas. 

ISM Fondo valdyba dirba visuomeniniais pagrindais ir renkama ketverių metų laikotarpiui. 

Iki šiol ISM Fondo valdybą sudarė „Academy of Business in Society“ generalinis direktorius Ivo Matser, kuris taip pat ėjo ir ISM Fondo valdybos pirmininko pareigas, ISM universiteto Akreditacijų  direktorė Jolita Butkienė bei ISM universiteto Studijų direktorė Gintarė Aldonytė. 

Darbus pradedanti naujoji valdyba išsikėlė tikslą siekti dar didesnio verslo įsitraukimo į „100 talentų“ programą, kuri užtikrina galimybes gabiausiems jaunuoliams studijuoti ISM universitete nemokamai.  Kiekvienais akademiniais metais apytiksliai 20 proc. stipendijų įsteigia mecenatai, o likusiems studijas finansuoja ISM universitetas. Naujoji ISM Fondo valdyba ketina stiprinti verslo ir švietimo bendradarbiavimą ir siekti, kad verslo įsitraukimas, prisidedant finansiniu indėliu, išaugtų iki 50 proc. 

Naujoji valdyba taip pat sieks stiprinti ISM alumnų bendruomenės įsitraukimą į universiteto švietimo filantropijos veiklą. Ateityje planuojama sukurti specialų fondą, kuriam paramą skirtų universiteto absolventai.

„Vertinu kvietimą įsitraukti į ISM Fondo valdybą, kaip galimybę toliau tęsti kilnią fondo misiją bei kelti naujus, dar ambicingesnius veiklos tikslus. Naujoji valdyba sieks dar glaudesnio verslo ir švietimo bendradarbiavimo, kuris užtikrintų platesnes galimybes švietimo lyderiams rinktis ISM studijas. Taip pat tvirtai tikiu, jog dar stipriau vienijant ISM alumnų bendruomenę, visi drauge kursime vertes bei naujas iniciatyvas švietimo bendruomenei. Neabejoju, jog naujoji ISM Fondo valdyba per ateinančius ketverius metus išplės studijuojančių ratą ISM universitete su verslo ir kitų socialinių partnerių sutelktomis stipendijomis“, – sako naujasis ISM Fondo valdybos pirmininkas doc. dr. Nerijus Pačėsa.

Praėjusiais metais ISM Fondui valdybai pavyko užmegzti bendradarbiavimą su pasauline finansinių paslaugų kompanija „Moody’s Corporation“, kuri gabiausiųjų mokslui finansuoti skyrė 200 tūkst. eurų. Kartu planuojama ISM universitete steigti „Moody’s Lab“ – pirmąją tokio tipo laboratoriją, skirtą kredito reitingų studijoms ir tyrimams.

2019 m. ISM Fondas atgaivino ISM „Švietimo lyderystės“ programą, kuri skirta esamiems ir būsimiems švietimo įstaigų vadovams, tiems švietimo sektoriaus atstovams, kuriems aktualu įgyti lyderystės ir vadybos kompetencijų, siekiantiems tobulinti švietimo procesą ugdymo įstaigose bei šioje sferoje siekiantiems pokyčių. Prie šios programos jau prisijungė Jonavos rajono savivaldybė bei Vilniaus miesto savivaldybė. 

Pernai ISM Vadovų bendruomenės paramos vakare surinkta rekordinė parama socialiai remtinų šeimų jaunuolių studijoms. ISM vadovų bendruomenė šiam tikslui surinko net 33 tūkst. eurų. 

ISM Fondas siekia suteikti galimybę gabiausiems Lietuvos jaunuoliams, esamiems ir būsimiems švietimo įstaigų vadovams-lyderiams studijuoti ISM universitete nemokamai, o kasmet augantis socialinių partnerių skaičius padeda šio tikslo siekti ir vystyti švietimo filantropijos tradicijas Lietuvoje.  Per 2011-2019 m. ISM „100 talentų“ stipendijas gavo 337 jaunuoliai, 213 iš jų studijas ISM universitete jau baigė ir sėkmingai siekia karjeros aukštumų. 

ISM Fondas - Paramos organizacija, kurios steigėjas ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas. ISM Fondo tikslas – vystyti švietimo filantropijos tradicijas Lietuvoje. ISM Fondas vykdo „100 talentų ir „Švietimo lyderystės“ stipendijų programas bei telkia verslo bendruomenę švietimo stiprinimui.